Tổng giám đốc EVNCPC làm việc với CPCCPSC về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021

16:38 - 15/10/2021  |  2436 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 13/10/2021, đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do ông Ngô Tấn Cư – Tổng giám đốc làm trưởng đoàn, cùng Kế toán trưởng và lãnh đạo Ban chức năng đã có buổi làm việc với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC) để nắm bắt tình hình thực hiện và chỉ đạo các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng năm 2021.
Tổng giám đốc EVNCPC làm việc với CPCCPSC về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, sản lượng thủy điện do Công ty quản lý đạt 102,9 triệu kWh, bằng 113% kế hoạch (HK) 9 tháng và 73% KH năm, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2020. Về điện mặt trời, năm nay do thực hiện việc tiết giảm sản lượng nên tổng sản lượng thực hiện chỉ đạt 63 triệu kWh, bằng 93,7% KH 9 tháng và 73% KH năm (86 triệu kWh) và thấp hơn 12% so cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên nếu tính đến sản lượng do Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) tiết giảm (11,9 triệu kWh) thì vượt 11% so KH 9 tháng, bằng 87% KH năm và tăng 5% so cùng kỳ 2020. Tổng doanh thu (đối với dịch vụ ngoài phân phối điện) và giá trị thực hiện (đối với dịch vụ phân phối điện) đạt 269 tỉ đồng, bằng 123% KH 9 tháng và 87,9% KH năm, tăng 18,9% so cùng kỳ 2020. Công ty cũng đã tiếp tục hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý, sắp xếp tinh giản lực lượng lao động (đã giảm được 20 người), nhờ đó năng suất lao động tăng trên 20% so cùng kỳ năm 2020, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho CBCNV.

Ông Lê Hữu Danh - Giám đốc CPCCPSC báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021

Sau khi nghe báo cáo của CPCCPSC và tổng hợp ý kiến các thành viên tham gia, Tổng giám đốc EVNCPC đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của CPCCPSC trong 9 tháng qua đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thời tiết nắng nóng, mưa bão đến sớm, qua đó đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty được an toàn liên tục và đạt được một số kết quả khả quan.

Tổng giám đốc cũng biểu dương CPCCPSC trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả SXKD. Bên cạnh sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung cả EVN/EVNCPC, Công ty đã chủ động phát triển và hoàn thiện các phần mềm liên quan đặc thù hoạt động của mình như các phần mềm điều hành sản xuất, phần mềm quản lý các hoạt các hoạt động dịch vụ điện lực, sản xuất điện; thi đua khen thưởng; kiểm tra an toàn..., đặc biệt là phần mền quản lý các hoạt động thí nghiệm... Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng đã chỉ ra các mặt còn tồn tại và yêu cầu CPCCPSC cần phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục trong thời gian đến như: tiến độ thực hiện và giải ngân sửa chữa lớn (SCL), đầu tư xây dựng (ĐTXD) còn chậm, một số công trình ĐTXD thực hiện từ năm 2019 đến nay vẫn chưa hoàn thành...

Ông Lê Hữu Danh - Giám đốc CPCCPSC đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc, lãnh đạo, các Ban EVNCPC đã luôn quan tâm, tạo điều kiện bằng việc ban hành các chính sách phù hợp; chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc...làm nền tảng vững chắc để CPCCPSC nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời ông cũng đã cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết nhất trí, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian đến, đặt biệt là trong việc ứng phó linh hoạt với dịch bệnh theo tình hình mới và đảm bảo các hoạt động SXKD, ĐTXD an toàn liên tục trong mừa mưa bão sắp đến, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KH năm 2021 được Tổng Công ty giao, xây dựng CPCCPSC trở thành tập thể vững mạnh, kỷ cương, đoàn kết, minh bạch và sẻ chia.

Văn Thái - Văn Sang

16:38 - 15/10/2021  |  2436 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU