PC Gia Lai: Hiệu quả thiết thực trong hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

15:19 - 19/10/2021  |  254 lượt xem

Chia sẻ
Trong những năm qua, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) được cấp ủy, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Công ty quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả khả quan, phát huy tinh thần dân chủ trong mọi hoạt động. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đã không ngừng rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn và điều chỉnh lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ.
PC Gia Lai: Hiệu quả thiết thực trong hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm việc tại Đảng bộ PC Gia Lai

Qua đợt kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Đảng bộ PC Gia Lai vừa qua, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy khối, Trưởng ban chỉ đạo QCDCCS nhận định: “Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy mà còn là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Ban thanh tra nhân dân. Đảng ủy PC Gia Lai đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo toàn diện, phát huy tính dân chủ trong mọi hoạt động, đã chỉ đạo các bộ phận tổ chức Hội nghị NLĐ vào đầu năm, thực hiện đối thoại định kỳ theo đúng quy định, các kiến nghị đã giải quyết kịp thời, các chế độ chính sách thực hiện đầy đủ cho NLĐ, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện trong Công ty”.

Công ty đã thực hiện có hiệu quả các nội dung người sử dụng lao động phải công khai, còn người lao động cũng chủ động nghiên cứu các văn bản nội quy, quy chế và các văn bản quy định liên quan, mạnh dạn đưa ra những kiến nghị cho người sử dụng lao động nhằm cải thiện điều kiện lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Các kiến nghị từ NLĐ được Công đoàn tổng hợp và được lãnh đạo Công ty tiếp thu, trả lời đầy đủ, rõ ràng trên tinh thần dân chủ, công khai, thắng thắn và cởi mở, tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa người sử dụng lao động và NLĐ tại Công ty. Đây là điều đáng ghi nhận, là kết quả biểu hiện rõ rệt trong việc thực hiện tốt QCDCCS trong đơn vị.

Đơn vị luôn thông tin rõ ràng, chi tiết, công khai kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng. Thêm vào đó, các phòng chuyên môn và Công đoàn Công ty đã ban hành các văn bản phát động thi đua và thông báo kết quả thực hiện thi đua hàng tháng để người lao động được biết và tiếp tục cố gắng, phấn đấu vì mục tiêu chung của đơn vị, từ đó phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong đơn vị.

Một điểm sáng trong việc thực hiện QCDCCS tại PC Gia Lai là thực hiện tốt công tác dân vận, tương trợ, an sinh xã hội. Công ty đã vận động toàn thể CBNCV đóng góp mỗi người 15.000 đồng/tháng vào "Quỹ đền ơn đáp nghĩa và từ thiện" để duy trì các hoạt động an sinh trên địa bàn tỉnh như: đóng góp Quỹ bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ trẻ em, Hội người mù, Trung tâm bảo trợ, Hội nạn nhân chất độc da cam, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho học sinh nghèo, đóng góp 01 ngày lương để hỗ trợ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam, ủng hộ trang thiết bị y tế cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền trên 400 triệu đồng.

Quy chế dân chủ ở cơ sở đã làm chuyển biến về nhận thức và phong cách làm việc của cán bộ theo hướng gần gũi, chăm lo đời sống, việc làm, tôn trọng và có trách nhiệm với người lao động hơn. Người lao động tự tin, có trách nhiệm hơn trong công việc, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch EVNCPC giao. Chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng từng bước nâng cao, cải tiến tác phong và thái độ phục vụ khách hàng ngày càng văn minh, lịch sự. Công tác quản lý kỹ thuật luôn được quan tâm và ngày càng nâng cao. Công tác ATVSLĐ được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền vận động để quán triệt trong CBCNV về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác này. Kết quả, đơn vị đã hạn chế các tai nạn lao động trong doanh nghiệp. Cơ sở vật chất kỹ thuật từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc không ngừng được tăng cường về số lượng và chất lượng.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, PC Gia Lai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, để QCDC trong đơn vị thật sự có chiều sâu, là nơi tập trung trí tuệ của CBCNV góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021; đồng thời đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện QCDC trong CBCNV với những hình thức đa dạng phong phú. Cùng với đó, PC Gia Lai tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch; chú trọng xây dựng, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng, tạo sức lan tỏa, không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động.

Thu Thanh

15:19 - 19/10/2021  |  254 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU