Phó Tổng giám đốc EVNCPC làm việc với Công ty Điện lực Đắk Lắk

15:47 - 21/10/2021  |  438 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 20/10, bà Lê Thị Phương Cẩm - Phó Tổng giám đốc EVNCPC và đoàn cộng tác đã đến làm việc tại PC Đắk Lắk về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
Phó Tổng giám đốc EVNCPC làm việc với Công ty Điện lực Đắk Lắk

Lãnh đạo PC Đắk Lắk báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021

Tại buổi làm việc, lãnh đạo PC Đắk Lắk đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong nhiều tháng qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu chính của đơn vị. Tuy nhiên, khắc phục các khó khăn, về cơ bản Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó: Điện thương phẩm lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.441,6 triệu kWh, tăng 1,9% so với cùng kỳ; giá bán bình quân 1.821,8 đồng, tăng 52,6 đ/kWh so với cùng kỳ; tổn thất điện năng thực hiện 6,21%, tăng 4,36% so với cùng kỳ (1,85%), giảm 0,27% so với kế hoạch… Công tác chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tích cực với việc triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ chuyển đổi số và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của EVNCPC. Đối với công tác quản lý vận hành điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), PC Đắk Lắk đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại và hoàn thành công tác cập nhật thông tin các dự án/hệ thống ĐMTMN lên chương trình trước 20/11/2021.

Qua các báo cáo, đánh giá và phân tích cụ thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Phó Tổng giám đốc EVNCPC Lê Thị Phương Cẩm đã đánh giá cao công tác rà soát và khắc phục và xử lý các tồn tại về ĐMTMN tại PC Đắk Lắk và yêu cầu Công ty tiếp tục tăng cường kiểm tra rà soát các dự án, hệ thống ĐMTMN để phát hiện và xử lý nhanh chóng kịp thời các tồn tại. Trong đó, Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện phải lập kế hoạch kiểm tra độc lập ĐMTMN để đối soát, kiểm tra chéo công tác quản lý của các Điện lực và Phòng, Ban chức năng liên quan. Đồng thời, bà yêu cầu Công ty khắc phục các khó khăn, nỗ lực hoàn thành công tác cập nhập thông tin dự án, hệ thống ĐMTMN đảm bảo đúng thực tế hiện trạng, số liệu chính xác lên các chương trình quản lý như dmtmn.cpc.vn, CMIS để phục vụ cho công tác quản lý vận hành.

Đối với các đề xuất xuất liên quan đến việc bổ sung nhân lực cho công tác quản lý ĐMTMN, chấm điểm chỉ tiêu thu nộp tiền điện theo quy chế mới của EVN, việc bố trí nguồn vốn nâng cấp cải tạo các tuyến đường dây 110kV… của PC Đắk Lắk, Phó Tổng giám đốc EVNCPC đã ghi nhận và sẽ sớm bàn bạc trong Ban Tổng giám đốc, báo cáo Hội đồng thành viên EVNCPC để xem xét, giải quyết.

Hương Cẩm

15:47 - 21/10/2021  |  438 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU