PC Quảng Ngãi: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2021

14:15 - 25/10/2021  |  170 lượt xem

Chia sẻ
Trong 09 tháng đầu năm 2021, PC Quảng Ngãi đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong việc củng cố hệ thống lưới điện. Do đó, tình hình cung ứng điện năng nhìn chung đảm bảo ổn định và liên tục cho các nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
PC Quảng Ngãi: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2021

Lắp đặt công tơ mới cho khách hàng

9 tháng đầu năm, công suất cực đại toàn Công ty đạt 411,7 MW, tăng 29,38 % so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 1.707,54 Tr.kWh, tăng 38,69% so với cùng kỳ năm 2020 (1.231,23 Tr.kWh); tổn thất điện năng thực hiện 2,77%, giảm 0,75% so với cùng kỳ.

Năm 2021, thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung, PC Quảng Ngãi đã đẩy mạnh chuyển đối số trong các mặt hoạt động, nhất là công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Trong 09 tháng qua, tỉ lệ thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán (TCTGTT) đạt 82,76%, cao hơn 9,76% so kế hoạch giao; tỷ lệ số hóa đơn tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt (KDTM) là 70,3%, cao hơn 14,3% so với kế hoạch, tỷ lệ doanh thu tiền điện được thanh toán tự động KDTM là 91,39%, cao hơn 1,39% so với kế hoạch.

Ngoài ra, PC Quảng Ngãi đã phát triển 12.049 công tơ, tiếp nhận 46 khách hàng trong đó 18 khách hàng do Công ty đầu tư và 28 khách hàng tự đầu tư với thời gian giải quyết thủ tục trung bình đạt 1,63 ngày/khách hàng.

Về công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, toàn Công ty đã xử lý 2.560 vụ vi phạm sử dụng điện, phát hiện 134 vụ trộm cắp điện. Số tiền truy thu, bồi thường, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này hơn 1,03 tỉ đồng.

Từ nay đến cuối năm, PC Quảng Ngãi tiếp tục kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: đảm bảo cung ứng đủ điện, an toàn, ổn định cho khách hàng, đặc biệt trong mùa mưa bão; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình; tiếp tục tăng cường chất lượng công tác kiểm tra lưới điện, xử lý ngay các vị trí có nguy cơ sự cố; thực hiện các giải pháp để hạn chế xảy ra sự cố trên lưới điện, đặc biệt không để xảy ra sự cố lưới điện 110kV; triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5. Riêng với mục tiêu chuyển đổi số, PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số để đáp ứng công tác triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các chương trình, phần mềm là sản phẩm từ chuyển đổi số, nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Kiều Trinh

14:15 - 25/10/2021  |  170 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU