PC Đắk Nông: Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong toàn đơn vị

16:38 - 25/10/2021  |  191 lượt xem

Chia sẻ
Năm 2021, thực hiện chủ đề công tác “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, PC Đắk Nông tích cực hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần chuyển đổi số đến toàn thể CBCNV thông qua những ý tưởng, hoạt động thiết thực trong hoạt động SXKD.
PC Đắk Nông: Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong toàn đơn vị

PC Đắk Nông mở các khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi số trên hệ thống học tập trực tuyến Elearning của EVN

Truyền cảm hứng về chuyển đổi số

Trước hết, lãnh đạo là tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ đến CBCNV, Ban lãnh đạo Công ty phổ biến và quán triệt CBCNV nghiêm túc nghiên cứu, nắm bắt các kiến thức, kế hoạch, đề án chuyển đổi số, sổ tay chuyển đổi số EVN; khuyến khích toàn thể CBCNV tham gia hưởng ứng các cuộc thi về chuyển số trong EVN và EVNCPC: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng kiến chuyển đổi số trên nhóm facebook Đồng nghiệp EVN”; Cuộc thi Ý tưởng chuyển đổi số thuộc Phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số, trên nhóm facebook “EVNCPC – Kết nối đồng nghiệp”. Ông Nguyễn Văn Trình - Phó giám đốc Công ty cho biết: “Công ty Điện lực Đắk Nông luôn khuyến khích CBCNV tham gia xây dựng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả vận hành, sản xuất kinh doanh bán điện. Ban lãnh đạo Công ty mong muốn truyền cảm hứng về tinh thần sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng đổi mới đến toàn thể CBCNV nhằm hướng đến mục tiêu chuyển đổi số theo lộ trình kế hoạch được giao”.

CBCNV PC Đắk Nông xây dựng ý tưởng App khách hàng thông minh và tiết kiệm với tên gọi "EVN SAVE and SMART"

Trong quý III năm 2021, Công ty đã có 13 sáng kiến công nhận cấp Công ty, trong đó có 02 sáng kiến gửi báo cáo công nhận cấp Tổng công ty. Tính đến nay, Công ty Điện lực Đắk Nông đã có 33 ý tưởng tham gia cuộc thi ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trên nhóm Facebook EVNCPC – Kết nối đồng nghiệp, với sự tham gia của tất cả các bộ phận, từ cấp lãnh đạo Công ty, cán bộ quản lý đến CNVC-LĐ. Công ty khuyến khích sự sáng tạo của CBCNV và dự kiến sẽ trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tích cực tham gia các ý tưởng sáng tạo có tính thiết thực ứng dụng vào công việc.

Đào tạo nhận thức về chuyển đổi số

Để truyền thông nhận thức về chuyển đổi số cho CBCNV, PC Đắk Nông đa dạng hóa các hình thức thông qua các cuộc họp giao ban, đào tạo qua các phần mềm học tập trực tuyến. Công ty đã xây dựng các bài giảng Elearning và mở các khóa đào tạo trên hệ thống học tập trực tuyến Elearning của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; giao các phòng ban Công ty xây dựng bài giảng về chuyển đối số theo lĩnh vực: Quản trị nội bộ, Đầu tư xây dựng; Kỹ thuật - An toàn; Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng và triển khai học tập trên hệ thống Elearning của EVN. Hiện nay, Công ty đã hoàn thành khóa học các bài giảng trên hệ thống học tập trực tuyến Elearning EVN; trong đó, có khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho 100% CBCNV nghiên cứu, học tập như Sổ tay chuyển đổi số EVN; bài giảng nhận thức chuyển đổi số của các chuyên gia về chuyển đổi số.

Cùng với nhiều lĩnh vực chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Đắk Nông, công tác văn phòng đến nay cũng đã có chuyển biến tích cực. Ông Ngô Gia Nhân, Chánh Văn phòng PC Đắk Nông cho biết: “Văn phòng Công ty hiện nay đã ứng dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm, chương trình và đang dần số hóa các lĩnh vực chuyên môn theo đề án của Công ty và Tổng công ty đã đề ra. Công ty đã thực hiện ký số văn bản đạt tỷ lệ 100%, trong 09 tháng đầu năm 2021, Công ty đã phát hành 6438 văn bản ký số; triển khai 100% văn bản nội bộ hiển thị trực quan chữ ký và ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền mà không dùng đến bản giấy. Công tác phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị và văn thư được thuận lợi nhanh chóng, rút ngắn thời gian trình lãnh đạo ký và lấy số tại văn thư”.

Công tác điều phối phương tiện được đưa lên chương trình điện tử do Văn phòng quản lý

Quy trình phát hành văn bản được thực hiện kịp thời, chính xác hơn, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, hiện nay, Văn phòng PC Đắk Nông đã kết nối với Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông, Trung tâm hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Nông để nhận và chuyển văn bản đi đến 2 chiều trên hệ thống. Việc thực hiện chữ ký số có thể thao tác, xử lý văn bản ở mọi lúc, mọi nơi, không hạn chế về khoảng cách, thời gian, các loại văn bản đến, đi đều được văn thư số hóa, cập nhập chuyển đến lãnh đạo xử lý và giao việc cho các phòng chuyên môn hoặc cá nhân, việc lưu trữ điện tử cũng được số hóa không phải lưu nhiều văn bản như trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã lập hồ sơ công việc điện tử, giao nộp ngay sau khi công việc kết thúc đạt 100%. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đơn vị đã đẩy mạnh số hóa, giảm số lượng cuộc họp và tổ chức họp trực tuyến, tích hợp nhiều cuộc họp có nội dung liên quan thành một cuộc họp, tích hợp đăng ký công việc và báo cáo thực hiện công việc trên CPC-eOffice. Để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực Văn phòng, từ đầu năm đến nay đơn vị đã có sáng kiến về lưu trữ điện tử và ký số lệnh xe được đưa vào áp dụng. Công tác điều phối phương tiện được xử lý kịp thời, các trường hợp cần xe khẩn cấp phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị được đáp ứng, việc lưu trữ điện tử và ký số lệnh xe đã rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được kinh phí, nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Trong thời gian đến, để thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, cần tinh thần quyết tâm của lãnh tạo và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đến người lao động để có sự đồng lòng trong nhận thức và hành động của CBCNV Công ty. PC Đắk Nông tiếp tục hưởng ứng các hoạt động truyền thông về chuyển đối số trong EVNCPC, đẩy mạnh đào tạo nhận thức chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số với tinh thần chủ động và sáng tạo.

Ly Ly

16:38 - 25/10/2021  |  191 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU