Đảng bộ PC Quảng Bình: Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và bí thư chi bộ

10:58 - 08/11/2021  |  269 lượt xem

Chia sẻ
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Bình đã quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Đảng bộ PC Quảng Bình: Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và bí thư chi bộ

Các cán bộ tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị

Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bình là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, bao gồm 01 Đảng bộ bộ phận và 17 Chi bộ trực thuộc với tổng số 311 đảng viên, chiếm tỷ lệ 49,29% trên tổng số CBCNV. Trong nhiều năm qua, công tác bồi huấn nghiệp vụ được Đảng ủy Công ty chú trọng, giúp cho các đồng chí bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên các cấp nắm rõ hơn về phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ kiểm tra, giám sát…

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX (2020-2025) đến nay, Đảng ủy Công ty đã cử 8 cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Trường Chính trị tỉnh và thành phố Đồng Hới tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức về công tác cán bộ chủ chốt; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty. Các nội dung bồi dưỡng, tập huấn bao gồm: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác Đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, con người; công tác phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở…Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng giúp các đồng chí nắm chắc hơn kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phục vụ công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị để các đồng chí trong cấp ủy vận dụng sáng tạo trong thực tiễn góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2021

Cùng với các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ của các đồng chí cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ cũng từng bước nâng lên. Đến nay, toàn Công ty có 42 cán bộ chủ chốt đã hoàn thành chương trình và tốt nghiệp các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Dự kiến thời gian tới sẽ có 03 cán bộ tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị vào giữa tháng 11/2021 do Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình tổ chức.

Việc chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ đã và đang tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của chi ủy và chi bộ, làm cho chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối thường xuyên, chặt chẽ trong tổ chức Ðảng, cùng lãnh đạo chuyên môn Công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.                                                                                                  

Ngọc Sơn

10:58 - 08/11/2021  |  269 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU