Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung

17:17 - 11/11/2021  |  971 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 11/11/2021, đoàn kiểm tra Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên đại diện cho các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi kiểm tra, làm việc tại Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quang cảnh tại buổi làm việc

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí đại diện cho các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy Đà Nẵng gồm đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Mai Thị Thu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đức Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Làm việc với đoàn, về phía Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung có đồng chí Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Ngô Tấn Cư - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Bình Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và các đồng chí trong trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Đồng chí Trương Thiết Hùng -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung đã báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngay sau Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung đã triển khai ngay công việc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với đó, toàn Đảng bộ, chỉ đạo các đơn vị thành viên quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm là “Chuyển đổi số” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và chủ đề “Phục hồi và Phát triển” của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Thời gian qua, Đảng ủy đã ban hành 09 Nghị quyết, 03 chỉ thị, 06 hướng dẫn, 09 kế hoạch, 91 quyết định, 41 báo cáo, 116 kết luận, 19 thông báo và nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Đối với công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đã được cán bộ, đảng viên, người lao động nắm bắt, triển khai có hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác. Qua việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn các biểu hiện nhận thức lệch lạc, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Thời gian đến, Đảng ủy tập trung, chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Bí thư Đảng ủy cho hay, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty luôn giữ vững truyền thống đoàn kết; đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, gắn bó, có trình độ quản lý, năng lực chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy Đà Nẵng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc lãnh đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ chính trị; sự ủng hộ tích cực của các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên nơi địa bàn Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây; môi trường, điều kiện làm việc và thu nhập của CBCNV ngày càng được cải thiện.

Đồng chí Trịnh Thắng Quyết – Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương

Đặng Hữu Ngọ - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã đánh giá cao Đảng ủy Tổng công ty trong việc chuẩn bị các nội dung báo cáo; việc ban hành các văn bản hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển của doanh nghiệp và có cách làm hay trong việc áp dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Đảng ủy đã giải thích, giải trình rõ ràng, cụ thể các nội dung theo yêu cầu của thành viên đoàn kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác cải cách hành chính phục vụ khách hàng, nhân dân tăng qua các dịch vụ trực tuyến của ngành điện; tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động điều hành, sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng…qua việc số hóa toàn bộ các quy trình; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác xây dựng Đảng; việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát và công tác phòng chống tham nhũng…nhằm xây dựng và phát triển Tổng công ty Điện lực miền Trung trở thành doanh nghiệp mạnh, hiện đại về khoa học công nghệ, chuyên nghiệp về dịch vụ khách hàng, hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực phân phối, cung ứng, kinh doanh điện, tham gia thị trường điện cạnh tranh hiệu quả.

Đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung

Đồng chí Ngô Tấn Cư - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung

Đồng chí Nguyễn Bình Nam -Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Trung

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã đánh giá cao Đảng bộ Tổng công ty trong công tác xây dựng Đảng: 5 năm liền,Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; đồng thời có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của địa phương.

Lê Thị Mỹ Hạnh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã báo cáo thêm với đoàn công tác nỗ lực của Đảng ủy Tổng công ty trong công tác thực hiện công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thay mặt đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng nhiều văn bản, tài liệu tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên người lao động. Công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy quan tâm, chú trọng; công tác tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục, từ đó ngăn ngừa phát sinh tiêu cực. Từ làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuyên môn phục vụ cung cấp điện an toàn, liên tục thể hiện qua việc việc thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất-  kinh doanh, góp phần bảo toàn và phát triển nguồn vốn của nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc cũng đã đánh giá cao quyết tâm thực hiện công tác chuyển đổi số góp phần thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Tổng công ty. Đồng chí cũng lưu ý, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung phù hợp với kế hoạch phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.Vì vậy để việc thực hiện Nghị quyết hiệu quả trong cả nhiệm kỳ, Đảng ủy cần quan tâm sát sao công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí cũng ghi nhận Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng qua việc từ đầu năm đến nay dành gần 35 tỷ đồng để thực hiện cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên.

Được biết, ngoài kiểm tra Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị còn làm việc tại: Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Đảng bộ Sở Nội vụ, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng … 

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung hiện là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng với 1.239 đảng viên trên tổng số 3.139 CBCNV (chiếm tỷ lệ 39,5%), gồm 1.195 đảng viên chính thức và 44 đảng viên dự bị. Đảng bộ Tổng công ty gồm có 15 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 06 đảng bộ cơ sở và 09 chi bộ cơ sở.Hầu hết các đơn vị có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng (13 đơn vị), chỉ có 02 đơn vị là Chi bộ Công ty cổ phần thủy điện - Điện lực 3 có trụ sở tại Đắk Nông và Đảng bộ Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung đóng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ có 07 đồng chí; Thường trực Đảng ủy gồm: 01 đồng chí Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, 01 đồng chí Phó Bí thư là Tổng giám đốc và 01 đồng chí Phó Bí thư chuyên trách công tác Đảng (kiêm nhiệm Trưởng Ban Truyền thông). Các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Truyền thông, Ban Kiểm tra và Thanh tra.

Nguyễn Phượng

17:17 - 11/11/2021  |  971 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU