PC Quảng Trị: Hoàn thành công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2021

08:31 - 25/11/2021  |  218 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH MTV Hùng Ngọc Quản đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 cho 436 CBCNV Công ty thuộc các nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 6.
PC Quảng Trị: Hoàn thành công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2021

Phần thực hành được chia thành từng nhóm nhỏ đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19

Công tác huấn luyện ATVSLĐ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật. Đây cũng là quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ và ý thức chấp hành nghiêm quy trình làm việc, không nên chủ quan, cần chủ động biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và các biện pháp hạn chế bệnh nghề nghiệp.

Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, phần lý thuyết các học viên được huấn luyện theo hình thức trực tuyến

Tại chương trình huấn luyện, các học viên được quán triệt mục đích, ý nghĩa công tác ATVSLĐ; những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; các phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong lao động... Các học viên tham gia còn được nghe phân tích về các vụ tai nạn lao động xảy ra thời gian qua cũng như những yếu tố nguy hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, lớp huấn luyện còn được hướng dẫn kỹ năng thiết thực về cấp cứu người bị điện giật.

Với nhóm 2, số lượng học viên đảm bảo với quy định phòng chống dịch nên được tổ chức lớp học trực tiếp

Công tác huấn luyện thực hiện trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các giảng viên và học viên tham gia luôn tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K + Vaccine”. Phần lý thuyết các học viên được học qua ứng dụng Google Meet, phần thực hành được chia thành các tiết học với số lượng học viên đảm bảo quy định về tập trung đông người của phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.

Kết thúc các khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức, chế độ chính sách, pháp luật, Thông tư, Nghị định về công tác ATVSLĐ, đồng thời nắm được các biện pháp phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, có hại, bệnh nghề nghiệp. Kết quả 100% đã làm bài kiểm tra đạt yêu cầu và được xác nhận hoàn thành khóa huấn luyện ATVSLĐ.

Hoài Thanh

08:31 - 25/11/2021  |  218 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU