Ứng dụng chuyển đổi số với tính năng báo cáo tự động trong hệ thống ứng dụng PMIS

18:59 - 30/11/2021  |  1296 lượt xem

Chia sẻ
Trong các ứng dụng phần mềm, tính năng báo cáo thống kê dữ liệu giúp cho người dùng có những cái nhìn tổng quan để đánh giá dữ liệu và có thể xử lý dữ liệu kịp thời. Chương trình Quản lý kỹ thuật (PMIS) là một trong những chương trình phần mềm được tích hợp sẵn tính năng báo cáo động giúp cho người quản trị vận hành chủ động thêm mới, chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu. Đây là là một lợi thế rất lớn để CPCIT hỗ trợ các đơn vị cập nhật, theo dõi dữ liệu.
Ứng dụng chuyển đổi số với tính năng báo cáo tự động trong hệ thống ứng dụng PMIS

Ảnh minh họa

Xuất phát từ nhu cầu thực tế về công tác quản lý kỹ thuật và chuyển đổi dữ liệu, ngoài các mục quản lý thiết bị, quản lý sự cố, quản lý công việc, sổ nhật ký vận hành… năm 2021 có thêm module thực hiện các hạng mục bảo trì thiết bị - CBM, do đó, dữ liệu chương trình PMIS đã được tăng lên khá nhiều. Đồng thời với việc tăng trưởng dữ liệu thì nhu cầu thống kê báo cáo ngày càng tăng. Trong các mục số hóa thì phần cập nhật bổ sung dữ liệu thiết bị và thực hiện CBM là hai phần khá quan trọng và tốn nhiều thời gian công sức của các đơn vị. Việc tạo ra các báo cáo để rà soát dữ liệu còn thiếu hoặc chưa đúng đã giúp các đơn vị chủ động kiểm tra số liệu và thực hiện cập nhật kịp thời.

Trên PMIS, báo cáo động được thực hiện dựa trên thiết kế cơ sở ban đầu của chương trình, sau đó sẽ thiết lập các thuộc tính và cơ sở dữ liệu mà không phải can thiệp vào mã lệnh chương trình. Điều này giúp cho quản lý vận hành linh động thực hiện và tiết kiệm nhiều thời gian. Hiện tại, ngoài các báo cáo được EVNICT thực hiện, thì CPCIT đã phối hợp Ban KT thực hiện được 13 báo cáo CBM, trên 50 báo cáo rà soát - cập nhật thiết bị.

Dựa vào các yêu cầu dữ liệu đầu ra, quản trị vận hành sẽ phân tích để lấy các dữ liệu đầu vào, đưa ra các bước thực hiện thiết kế hiển thị tiêu đề, cột, dòng cho phù hợp mà không nhất thiết phải theo một mẫu nhất định. PMIS cũng cho phép tự định dạng cấu trúc file in, cũng như thiết kế cột dữ liệu hiển thị.

Một số bước thực hiện báo cáo động trên PMIS:

  • Tạo báo cáo mới theo phân cấp/ thư mục trên chương trình
  • Thiết lập các tham số đầu vào đơn vị quản lý, sở hữu, ngày tháng,..
  • Viết thủ tục lấy dữ liệu và cấu hình báo cáo tương ứng
  • Thiết kế dữ liệu hiển thị trong báo cáo như tiêu đề, cột, dòng,...trên excel theo yêu cầu.

Một số nhóm báo cáo động đã thực hiện trên PMIS:

Các báo cáo rà soát - cập nhật dữ liệu thiết bị

Các báo cáo tổng hợp CBM

Kết quả hiển thị của báo cáo thống kê thiết bị trên PMIS:

Từ những tiện ích trên, báo cáo động trong PMIS đã một phần nào hỗ trợ việc quản lý cũng như thực hiện vận hành tại các đơn vị trở nên chủ động, linh hoạt hơn và đáp ứng kịp xu thế số hóa dữ liệu kỹ thuật hiện nay./.

Nguyễn Ngọc Bông

18:59 - 30/11/2021  |  1296 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU