PC Quảng Nam: nỗ lực đẩy nhanh thủ tục đầu tư các công trình đầu tư xây dựng năm 2022

09:43 - 30/12/2021  |  952 lượt xem

Chia sẻ
Với mục tiêu phải hoàn thành thi công các công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2022 đúng tiến độ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao, lãnh đạo PC Quảng Nam đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng trong việc lập thủ tục đầu tư.
PC Quảng Nam: nỗ lực đẩy nhanh thủ tục đầu tư các công trình đầu tư xây dựng năm 2022

Bảng theo dõi tiến độ, khối lượng hoàn thành

Ngay trước khi EVNCPC ban hành quyết định giao kế hoạch ĐTXD năm 2022, PC Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị tư vấn trong ngành triển khai bước khảo sát, thiết kế các công trình theo danh mục đã đăng ký. Đến đầu tháng 6/2021, khi EVNCPC giao kế hoạch cụ thể cho các đơn vị, PC Quảng Nam đã cơ bản lập xong hồ sơ thiết kế chi tiết về khối lượng, giá trị từng hạng mục công trình theo phương án được giao. Nhìn chung khối lượng ĐTXD năm 2022 khá lớn, quy mô được giao trong 2 đợt, tổng cộng 46 công trình, trong đó, có 11 công trình lưới điện 110kV, 29 công trình lưới điện trung hạ áp và 06 công trình đầu tư khác, tổng kế hoạch vốn giao mới hơn 387 tỷ đồng.

PC Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, báo cáo kinh tế, kỹ thuật, dự toán các công trình ĐTXD năm 2022 bằng hình thức tập trung tại chỗ, chốt quy mô và giá trị sơ bộ ngay trong ngày thẩm tra, tránh việc phải điều chỉnh thiết kế và điều chỉnh tổng mức đầu tư gây kéo dài thời gian phê duyệt; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thủ tục từng công đoạn theo kế hoạch giao, kịp thời xử lý ngay khi có vướng mắc; việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào các phần mềm dùng chung đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác lập thủ tục đầu tư qua mạng. Ngoài thời gian tăng giờ theo chỉ đạo của EVNCPC, Công ty còn khuyến khích các đơn vị, CBCNV đăng ký làm thêm giờ để giải quyết kịp thời các công việc giao. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, PC Quảng Nam cũng tăng cường quản lý chất lượng các thiết kế, dự toán đúng quy mô công trình được giao và đúng các quy định của Nhà nước; thường xuyên kiện toàn và nâng cao năng lực cho bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt công tác lập thủ tục đầu tư, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho từng công đoạn thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục đầu tư các công trình ĐTXD năm 2022 bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan gây khó khăn về tiến độ thực hiện như: năm 2021 là năm bản lề cho các thay đổi về định mức, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ hoàn thành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán công trình; ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 gây khó khăn trong việc đi lại giữa các vùng miền trong giai đoạn khảo sát thiết kế...

Quang cảnh buổi họp triển khai quy chế phối hợp với địa phương

Bên cạnh việc đẩy nhanh thủ tục đầu tư, PC Quảng Nam còn rất chú trọng trong công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) tại các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ bồi thường ngay sau khi phê duyệt dự án, kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngay khi đi bàn giao tuyến. Ngoài nỗ lực của CBCNV trong toàn Công ty thì còn cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng ở địa phương trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sẽ góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác BT-GPMB.

Với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể CBCNV trong toàn PC Quảng Nam, hi vọng công tác thực hiện đầu tư các công trình ĐTXD năm 2022 của PC Quảng nam sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại để tiến về đích đúng tiến độ.

Bá Khưu

09:43 - 30/12/2021  |  952 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU