Điện lực Quế Sơn: 10 năm trưởng thành và phát triển

16:30 - 02/01/2022  |  1633 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 01/01/2012, Điện lực Quế Sơn được thành lập, trên cơ sở chia tách một phần từ Điện lực Thăng Bình và Điện lực Duy Xuyên, nhằm đảm bảo cung cấp điện cho hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn. Quá trình xây dựng và phát triển trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, nhưng tập thể CBCNV trong đơn vị đã nỗ lực, năng động, sáng tạo trong lao động, xây dựng đơn vị vững mạnh về nhiều mặt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Điện lực Quế Sơn: 10 năm trưởng thành và phát triển

Công nhân Điện lực luôn sẵn sàng trong công tác quản lý vận hành lưới điện

Từ những ngày đầu thành lập với 19 CBCNV, tiếp nhận và quản lý 03 trạm biến áp trung gian, 175 km đường dây trung thế, 151 km đường dây hạ thế và 107 TBA phụ tải, cấp điện cho 14.300 khách hàng, hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, cơ sở vật chất được xây dựng tạm; lưới điện tiếp nhận từ các hợp tác xã đa phần xuống cấp, suất sự cố và tỉ lệ tổn thất điện năng cao; địa bàn bị chia cắt bởi nhiều sông suối, hàng năm thường bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ thượng nguồn sông Thu Bồn; hầu hết CBCNV là những người ở địa phương khác đến làm việc và sống xa gia đình nên chưa ổn định tư tưởng để công tác. Bên cạnh đó, áp lực của dư luận xã hội, yêu cầu của khách hàng sử dụng điện đối với ngành điện về chất lượng phục vụ, chất lượng điện năng; nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh nhưng kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện còn hạn hẹp mang lại những khó khăn không nhỏ lúc bấy giờ.

Ngay sau khi thành lập, được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và PC Quảng Nam, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV trong đơn vị, trong những năm qua các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật ngày càng được cải thiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh Công ty giao, đảm bảo an toàn trong sản xuất, giữ vững đoàn kết, ổn định trong đơn vị, duy trì quan hệ tốt với khách hàng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 28 triệu kWh trong năm 2012, nhưng đến năm 2021 đã đạt 96,72 triệu kWh tăng gấp 3,45 lần; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 8,43% năm 2012 còn 6,1% trong năm 2021; doanh thu tiền điện đạt trên 197 tỷ đồng, gấp 5 lần so với những năm đầu thành lập.


Mỗi CBCNV luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ

Đến nay, với khối lượng quản lý vận hành 3 TBA trung gian, 278 km đường dây trung thế; 461 km đường dây hạ thế; 252 TBA phụ tải cấp điện cho gần 35.000 khách hàng, lưới điện ngày càng được đầu tư nâng cấp, các dịch vụ khách hàng ngày càng được cải thiện. Một số hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được số hoá, tự động hoá, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động, 100% các trạm biến áp được trang bị hệ thống thu thập dữ liệu từ xa, các thiết bị đóng cắt trên lưới điện đều được kết nối SCADA đến trung tâm điều khiển, tỉ lệ công tơ điện tử chiếm tỷ lệ cao, các chương trình hỗ trợ trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng cũng luôn được đầu tư, nâng cấp phù hợp với xu thế và tạo được niềm tin, sự minh bạch với khách hàng sử dụng điện.

Ngoài hoạt động chuyên môn, các tổ chức đoàn thể cũng có nhiều tích cực. Chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động của đơn vị. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được duy trì nề nếp và tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phong trào thể dục thể thao, văn nghệ của đơn vị; quan tâm duy trì việc thăm hỏi động viên CBCNV cùng vượt qua những khó khăn của cuộc sống…

 
Cải tạo lưới điện vượt sông Thu Bồn, đảm bảo cung cấp điện huyện Nông Sơn

Trải qua 10 năm trưởng thành và phát triển, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để Điện lực Quế Sơn vượt qua những khó khăn thách thức, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn 2 huyện. Với niềm tự hào đó, tập thể CBCNV Điện lực Quế Sơn tiếp tục ra sức phấn đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực góp phần cùng với PC Quảng Nam phát triển bền vững, vững bước trên con đường đổi mới và công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đặng Tấn Pháp

16:30 - 02/01/2022  |  1633 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU