PC Quảng Bình: Nỗ lực trên hành trình chuyển đổi số

08:56 - 01/03/2022  |  772 lượt xem

Chia sẻ
Hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ điện hiện đại, chuyên nghiệp, PC Quảng Bình đang tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào sản xuất, đồng bộ hóa và khai thác triệt để tài nguyên dữ liệu, nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.
PC Quảng Bình: Nỗ lực trên hành trình chuyển đổi số

Trung tâm điều khiển hệ thống điện Quảng Bình

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0, PC Quảng Bình đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Công ty giai đoạn 2021 - 2022 với 46 nhiệm vụ thuộc 05 lĩnh vực công tác.

Bắt tay vào triển khai lộ trình chuyển đổi số, đơn vị đã thành lập tiểu ban điều hành và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán bộ, công nhân viên để thay đổi tư duy, nhận thức và xác định chuyển đổi số là trách nhiệm của toàn ngành và mỗi người. Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định phần việc cụ thể trong các lĩnh vực nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp số cho cán bộ, công nhân viên gắn với từng vị trí công tác để có thể áp dụng ngay trong thực tế công việc.

Theo dõi tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số

Đến nay, Công ty đã hoàn thành hơn 65% các nhiệm vụ trên 5 lĩnh vực công tác là quản trị nội bộ, kinh doanh dịch vụ khách hàng, quản lý kỹ thuật, quản lý đầu tư và viễn thông công nghệ thông tin. Những dấu ấn thay đổi theo hướng tích cực trên lộ trình chuyển đổi số tại Công ty phải kể đến như 11/11 TBA 110kV đều được tự động hóa và gần 95% thiết bị trên lưới được kết nối về Trung tâm điều khiển. Đơn vị lắp đặt hơn 271 ngàn công tơ điện tử cho khách hàng, chiếm tỷ lệ hơn 96% trên tổng số công tơ bán điện. Năm 2021, Công ty triển khai một cửa điện tử liên thông dịch vụ cấp điện trung áp với cổng dịch vụ công của tỉnh, thực hiện tiếp nhận và xử lý 65.473 yêu cầu dịch vụ điện, trong đó, tỷ lệ khách hàng sử dụng 12 dịch vụ điện qua các kênh trực tuyến đạt 99,5%. Công tác ĐTXD được thực hiện số hóa trên phần mềm IMIS và giám sát công trình, triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Hướng dẫn cho khách hàng đăng ký các dịch vụ điện qua các kênh trực tuyến

Cùng với đó, Công ty cũng đã áp dụng phần mềm thông tin hiện trường, thông qua hệ thống điện thoại thông minh và các thiết bị khác để chụp ảnh hiện trường, khai báo lên chương trình, từ đó làm cơ sở để tăng cường quản lý, kiểm tra thông tin hiện trường…

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc PC Quảng Bình cho biết: “Thời gian đến, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hướng đến thay đổi tư duy, đổi mới quy trình; chú trọng phát triển các nền tảng, hệ sinh thái công nghệ tiện ích, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng”. Đến tháng 6/2022, Công ty Điện lực Quảng Bình phấn đấu cơ bản trở thành doanh nghiệp số, các lĩnh vực được tác nghiệp, thực hiện và lưu trữ dữ liệu trên môi trường số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành hệ thống điện, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.  

Hương Nguyên

08:56 - 01/03/2022  |  772 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU