PC Đắk Nông: Tăng cường kiểm tra công tác an toàn lao động tại hiện trường sản xuất

13:58 - 15/03/2022  |  1228 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung về nâng cao chất lượng công tác kiểm soát an toàn lao động, thời gian qua, PC Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động (ATLĐ) tại hiện trường công tác các đơn vị.
PC Đắk Nông: Tăng cường kiểm tra công tác an toàn lao động tại hiện trường sản xuất

Chú trọng công tá kiểm tra công tác an toàn lao động tại hiện trường sản xuất

Trong 02 tháng đầu năm 2022, PC Đắk Nông đã thực hiện kiểm tra 358 phiếu công tác làm việc trên lưới điện. Với việc triển khai phân hệ kiểm tra trên phần mềm quản lý an toàn của EVNCPC, công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện các sai sót về an toàn lao động để có biện pháp chấn chỉnh tại chỗ kịp thời, từ đó góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động. Để gắn trách nhiệm của các cấp quản lý đối với công tác an toàn, căn cứ vào định mức tối thiểu số lượt kiểm tra công tác an toàn lao động tại hiện trường cho từng chức danh theo quy định, Công ty đã phân công lịch kiểm tra hiện trường phù hợp với các cá nhân, chú trọng kiểm tra hiện trường đối với các công việc xử lý sự cố, ngăn chặn xảy ra sự cố, các công việc có yếu tố nguy cơ, rủi ro cao. 

Ngay từ đầu năm 2022, Công ty thực hiện khởi công nhiều công trình sửa chữa, nâng cấp lưới điện để đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, bên cạnh đó khối lượng công việc sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện sẽ tăng lên nhiều hơn, nhiều đơn vị thi công sẽ cùng lúc kết hợp công tác trên cùng lưới điện… nên việc đảm bảo an toàn tại hiện trường càng phải được tuân thủ.

Công ty đã phổ biến thực hiện kịp thời đến từng đơn vị tất cả các quy trình, qui định, nghị định, thông tư, Luật Điện lực, thông báo về an toàn thiết bị, lưới điện và các văn bản liên quan; triển khai công tác huấn luyện kiểm tra kỹ thuật an toàn với tổng số người được kiểm tra sát hạch an toàn định kỳ hàng năm: 355 người. Đối với công nhân được huấn luyện định kỳ hàng năm, nội dung huấn luyện theo từng ngành nghề riêng, các đơn vị phối hợp với Hội đồng huấn luyện kỹ thuật an toàn Công ty tổ chức kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm và vấn đáp; quản lý tốt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thực hiện kiểm định định kỳ cho các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đúng qui định; cấp phát trang bị bảo hộ lao động cá nhân đầy đủ, đúng quy định; tổ chức cập nhật sổ cấp phát trang bị bảo hộ lao động cá nhân đầy đủ.

PC Đắk Nông đảm bảo trang bị bảo hộ lao động đầy đủ đúng quy định

Bên cạnh đó, PC Đăk Nông tuân thủ việc thực hiện quy định về thời giờ làm việc; thực hiện tốt kế hoạch theo dõi kiểm tra kỹ thuật an toàn như: Hằng năm đơn vị lập kế hoạch bảo hộ lao động theo nhu cầu của các đơn vị trực tiếp sản xuất, cấp phát trang cụ an toàn đầy đủ theo đúng nhu cầu sản xuất của các đơn vị, đôn đốc kiểm tra theo dõi sử dụng các trang cụ an toàn tại các đơn vị và tại hiện trường sản xuất.

Hiện nay, Công ty có lực lượng an toàn vệ sinh viên 39 người ở 08 đơn vị trực thuộc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ an toàn vệ sinh viên đã tích cực tham gia kiến nghị và giám sát chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị; phối hợp Đội trưởng, Đội phó sản xuất trong việc xây dựng phương án, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động; kiến nghị với Đội trưởng và cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ BHLĐ, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện tượng không bảo đảm an toàn; thường xuyên ghi chép, tập hợp ý kiến, kiến nghị của mọi người trong tổ; thông báo đến mọi người về những vấn đề liên quan tới an toàn vệ sinh lao động.

Thời gian đến, công tác kiểm tra an toàn lao động tại PC Đắk Nông tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chủ đề năm 2022 của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Trung: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Đức An

13:58 - 15/03/2022  |  1228 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU