PC Đắk Nông: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng công trình, lưới điện

13:14 - 21/03/2022  |  1636 lượt xem

Chia sẻ
Trong những năm qua, cùng với việc đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, PC Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực trong công tác đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng điện năng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
PC Đắk Nông: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng công trình, lưới điện

PC Đắk Nông triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng

Để đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện an toàn, liên tục và ổn định, năm 2022 PC Đắk Nông đang tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình điện trên địa bàn tỉnh để kịp thời đưa vào vận hành. Cụ thể trong năm 2022, PC Đắk Nông được Tổng công ty Điện lực miền Trung giao triển khai 53 danh mục công trình đầu tư xây dựng lưới điện trên toàn tỉnh, trong đó có 06 công trình lưới điện 110kV, 50 công trình lưới điện trung, hạ áp và 07 công trình phục vụ sản xuất; quy mô công trình đường dây trung áp xây dựng mới 22,91 km, cải tạo 8,63 km; đường dây hạ áp xây dựng mới 39,43 km, cải tạo 16,96 km đường dây hạ áp; xây dựng mới 38 trạm biến áp với tổng dung lượng 4.950 kVA và cải tạo 25 trạm biến áp với tổng dung lượng 3.490kVA. Tổng số vốn cho các công trình đầu tư xây dựng lưới điện được giao đến nay là hơn 135 tỷ đồng.

Trong quý I/2022 này, PC Đắk Nông đang có 08 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 32 dự án đang thi công và 11 dự án đang quyết toán hoàn thành, với mục tiêu hoàn thành 38 công trình trong năm với 19 công trình chuyển tiếp và 19 công trình giao mới. Để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khẩn trương triển khai các công trình đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, đẩy nhanh tiến độ mua sắm vật tư thiết bị để kịp thời triển khai hoàn thành các công trình theo kế hoạch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, PC Đắk Nông đề ra mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo đúng chủ đề năm được Tập đoàn giao; trong đó, chú trọng chăm lo đảm bảo đời sống, điều kiện làm việc an toàn cho CBCNV, người lao động; quán triệt và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng dịch Covid-19; chủ động vật tư thiết bị y tế dự phòng, cơ số thuốc chữa bệnh Covid-19 để ứng phó, xử lý khi CBCNV trong đơn vị nhiễm bệnh, cần hỗ trợ y tế; tránh trường hợp dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc trong toàn đơn vị.

Các công trình đầu xây dựng hoàn thành sẽ đáp ứng được mục tiêu chống quá tải nâng cao độ tin cậy

Trong thời gian tới, PC Đắk Nông sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp bứt phá trong công tác đầu tư xây dựng, hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng được giao; tập trung chú trọng công tác đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2022-2023, tạo tiền đề cho giai đoạn 2024 – 2025 không để xảy ra tình trạng thiếu điện. Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc PC Đăk Nông cho biết:“Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện phải đáp ứng đầy đủ và kịp thời với tốc độ tăng trưởng phụ tải cũng như xu hướng phát triển nguồn điện tái tạo và phân tán, đặc biệt lưu ý kịch bản nền kinh tế phục hồi trở lại khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả; chủ động làm việc với chính quyền địa phương các cấp để có các cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng các công trình điện đảm bảo cung cấp điện cho khu vực toàn tỉnh”.

Đồng thời, Công ty tổ chức triển khai thực hiện đầu tư kịp thời, hiệu quả theo thứ tự ưu tiên và sự cấp thiết như: Đảm bảo cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đầu tư cấp điện phục vụ mục đích an ninh, chính trị của địa phương và đầu tư cấp điện khách hàng sử dụng điện sản lượng lớn cho các khu dân cư, tái định cư trên địa bàn của tỉnh Đăk Nông.

Các công trình đầu xây dựng hoàn thành đúng tiến độ đi vào vận hành sẽ đáp ứng được mục tiêu chống quá tải, từ đó sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp điện cho các phụ tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng trên đường dây và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngọc Quốc

13:14 - 21/03/2022  |  1636 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU