PC Quảng Bình: Triển khai cấp điện trung áp "Một cửa liên thông"

08:40 - 28/03/2022  |  617 lượt xem

Chia sẻ
Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ điện, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ và cấp điện trung áp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng điện theo cơ chế “Một của liên thông” trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Bình.
PC Quảng Bình: Triển khai cấp điện trung áp "Một cửa liên thông"

Giao diện chính của cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Bình.

Tính đến nay, PC Quảng Bình đã cấp điện trung áp cho 936 khách hàng. Trước đây, muốn cấp điện trung áp, khách hàng phải làm các hồ sơ, thủ tục và phải đi lại rất nhiều đơn vị. Để hỗ trợ khách hàng, PC Quảng Bình đã triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế “Một cửa liên thông” trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Bình. Với cơ chế này, các cá nhân, tổ chức mua điện nộp hồ sơ đăng ký mua điện (theo mẫu) qua Cổng Dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Quảng Bình có địa chỉ https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. Thủ tục “Một cửa liên thông” cấp điện trung áp sẽ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ theo nguyên tắc: PC Quảng Bình làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo "cơ chế một cửa" từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, đồng thời hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình cấp điện; luân chuyển và tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước. Sau khi cơ quan nhà nước giải quyết xong, PC Quảng Bình sẽ chuyển hồ sơ lại cho khách hàng và thông báo kết quả xử lý. 

Ông Trần Xuân Công - Phó Giám đốc PC Quảng Bình cho biết: Việc triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế “một cửa liên thông” điện tử sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục cấp điện. Đây cũng là một trong những chỉ số có ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và quốc gia. Việc cho phép đưa dịch vụ cấp điện trung áp lên hệ thống dịch vụ công của tỉnh sẽ góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ, UBND tỉnh và của EVN…

Phi Hùng

08:40 - 28/03/2022  |  617 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU