CPCNPMU: Đóng điện đưa vào vận hành MBA T2-25MVA, dự án Nâng công suất TBA 110kV Tà Rụt

08:09 - 11/05/2022  |  1123 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 10/5/2022, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (CPCNPMU) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công MBA T2-25MVA, dự án Nâng công suất TBA 110kV Tà Rụt.
CPCNPMU: Đóng điện đưa vào vận hành MBA T2-25MVA, dự án Nâng công suất TBA 110kV Tà Rụt

Trạm biến áp 110kV Tà Rụt

Dự án Nâng công suất TBA 110kV Tà Rụt được EVNCPC giao cho CPCNPMU quản lý tại Quyết định số 5738/QĐ-EVNCPC ngày 08/7/2020. Đây là dự án sử dụng nguồn vốn vay thương mại và vốn khấu hao cơ bản của EVNCPC. Mục tiêu của dự án là chống quá tải cho TBA 110kV Tà Rụt, truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện khu vực, tăng cường nguồn điện cho hệ thống, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh Quảng Trị.     

Quy mô đầu tư của dự án gồm: lắp đặt mới MBA thứ 2 công suất 25MVA-110/35/22kV; lắp đặt mới 01 ngăn lộ MBA T2 và 01 ngăn phân đoạn 110kV, bổ sung thiết bị ngăn MBA T1 hiện có; lắp đặt mới 01 ngăn lộ tổng 35kV và 01 ngăn phân đoạn thanh cái 35kV, 01 ngăn TU C32 và thanh cái C32.

Máy biến áp T2

Dự án được khởi công từ ngày 25/11/2021, do Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng công nghiệp DELTA thực hiện thi công phần xây dựng, Công ty CP Sản xuất thiết bị điện Đông Anh là đơn vị cung cấp và lắp đặt MBA lực, Công ty CP ENTEC Kỹ thuật Năng lượng là đơn vị cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị chính của dự án, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung thực hiện công tác giám sát thi công công trình.

Trong quá trình thực hiện dự án, CPCNPMU đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị thi công, cung cấp VTTB, giám sát kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, nhờ đó, dự án hoàn thành sớm hơn tiến độ EVNCPC giao. Bên cạnh đó, đơn vị cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của Công ty Điện lực Quảng Trị trong việc khảo sát bố trí lịch cắt điện. Ngày 29/4/2022, Sở Công thương tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kiểm tra công tác thi công, nghiệm thu của chủ đầu tư và chấp thuận công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. Đây là cơ sở pháp lý cần thiết để Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu và khẳng định điều kiện đóng điện.

Đúng vào lúc 20h36' ngày 10/5/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đã nghiệm thu đóng điện MBA T2 dự án Nâng công suất TBA 110kV Tà Rụt, đưa vào sử dụng an toàn theo đúng quy định.

Lê Phú Hòa

08:09 - 11/05/2022  |  1123 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU