PC3-INVEST: Chi nhánh tại KonTum vận hành an toàn và vượt kế hoạch sản lượng, doanh thu 6 tháng đầu năm 2022

13:38 - 27/05/2022  |  315 lượt xem

Chia sẻ
Đến hết tháng 4/2022, Chi nhánh tại KonTum (CNKT) thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST ) đã tổ chức vận hành an toàn nhà máy thủy điện ĐăkPône; sản lượng và doanh thu đã vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm trước 2 tháng với sản lượng phát hơn 23,443/ 21,130 MWh đạt 110,94 % và doanh thu hơn 29,783 tỷ / 28,281 tỷ đạt 105,31% kế hoạch được giao.
PC3-INVEST: Chi nhánh tại KonTum vận hành an toàn và vượt kế hoạch sản lượng, doanh thu 6 tháng đầu năm 2022

Nhà máy thủy điện ĐăkPône

Với điều kiện thời tiết các tháng đầu năm tại khu vực Nhà máy thủy điện ĐăkPône thuộc huyện Kon Plông có mưa nhiều, CNKT đã tận dụng tối đa nguồn nước để tích nước vận hành giờ cao điểm, lặn vớt rác tại hồ A và bể áp lực nhằm nâng cao doanh thu của nhà máy. Mặt khác CNKT đã thực hiện có hiệu quả phương pháp bảo trì dựa trên rủi ro (RBM) một cách hợp lý như: Phân định thiết bị trong nhà máy theo từng nhóm các thiết bị phụ trợ, các thiết bị chính, các thiết bị quan trọng….từ đó lập tần suất và nội dung kiểm tra, bảo trì cụ thể cho từng thiết bị. CNKT đã chỉ đạo cán bộ công nhân viên (CBCNV) thực hiện nghiêm kế hoạch bảo trì theo RBM và phát huy kinh nghiệm sửa chữa đã có để thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị ngày càng hiệu quả hơn. Nhân viên sửa chữa đã chủ động xử lý các hư hỏng phát sinh trong quá trình vận hành, đảm bảo các tổ máy phát điện luôn sẵn sàng vận hành. Bên cạnh các thế bị quan trọng như tổ máy chính, tuabin, thiết bị tại trạm biến áp…CNKT đã tổ chức tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (TBYCNN). CNKT đã tổ chức kiểm định các TBYCNN bao gồm: Cầu trục 32/5T, van an toàn, áp kế lò xo, đồng hồ áp lực, pa lăng điện, pa lăng xích kéo tay 5T…Kết quả kiểm định đánh giá TBYCNN tại nhà máy đều đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ điều kiện vận hành an toàn góp phần quan trọng hạn chế rủi ro, mất an toàn do hư hỏng thiết bị gây ra.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Công ty cùng với quyết tâm, đoàn kết vượt khó của toàn thể CBCNV, CNKT đã tổ chức vận hành an toàn Nhà máy thủy điện ĐăkPône vượt kế hoạch và sản lượng 6 tháng đầu năm được giao trước 2 tháng. Phát huy những thành quả đã đạt được, CNKT đặt mục tiêu cụ thể và quyết tâm vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả, phấn đấu cuối năm 2022 đạt tổng sản lượng hơn 58,888 MWh và doanh thu trước thuế hơn 66,673 tỷ đồng, góp phần vào công tác sản xuất của PC3-INVEST.

Nguyễn Văn Dân

13:38 - 27/05/2022  |  315 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21075 lượt xem