Đảng ủy PC Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022

08:04 - 28/06/2022  |  336 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 22/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ PC Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” và một số văn bản mới của Trung ương của Tỉnh ủy. Về dự và truyền đạt nội dung chuyên đề có đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng 268 đảng viên của Đảng bộ.
Đảng ủy PC Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022

268 đảng viên thuộc Đảng bộ PC Đắk Lắk tham gia Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên tiếp tục tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Từ các nội dung chính này, các chi bộ sẽ vận dụng đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể CBCNV người lao động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Đình Hoàng cũng đã truyền đạt một số văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy như: Nghị quyết số 10 NQ/TU ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Chỉ thị 09-CT/TW của Bí thư Trung ương Đảng về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam; thông báo nhanh về kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ V (khóa XIII)…

Đồng chí Trần Văn Thuận - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy PC Đắk Lắk yêu cầu, để triển khai thực hiện có hiệu quả, ngay sau Hội nghị, các đảng viên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể người lao động và cũng là một trong các nội dung chính trong các buổi sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ. Mặt khác, mỗi cá nhân cũng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện, bám sát các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Công ty để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện cụ thể, khả thi, phù hợp với thực tế.

Quý Dương

08:04 - 28/06/2022  |  336 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7420 lượt xem