PC Quảng Ngãi: Đẩy mạnh áp dụng số hóa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực

15:57 - 24/06/2022  |  241 lượt xem

Chia sẻ
“Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số” (Theo Bộ TT&TT), chuyển đổi số không đơn giản chỉ đòi hỏi doanh nghiệp áp dụng thật nhiều công nghệ tiên tiến vào quy trình vận hành, mà tất cả các cấp lãnh đạo, cán bộ công nhân viên (CBCNV) phải được "cải tạo" lại để trở nên linh hoạt hơn, thành thục về công nghệ hơn; 4 trong 5 phẩm chất của những doanh nghiệp chuyển đổi số thành công nằm ở yếu tố con người: Chủ trương lãnh đạo, bồi dưỡng năng lực, động viên nhân viên, giao tiếp trong doanh nghiệp và cuối cùng mới là nâng cấp công nghệ.
PC Quảng Ngãi: Đẩy mạnh áp dụng số hóa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực

Bài giảng e-learning về chuyển đổi số và an toàn thông tin

Hiện nay, EVNCPC đã cơ bản trở thành doanh nghiệp số, do đó công tác bồi dưỡng năng lực cho CBCNV là rất cần thiết để đáp ứng các yêu cầu mới. Việc chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức cho CBNV về chuyển đổi số, về cách thức hoạt động trên môi trường số được đặc biệt quan tâm.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, PC Quảng Ngãi đã triệt để áp dụng số hóa trong công tác đào tạo bằng nhiều hình thức. Bên cạnh các chương trình đào tạo do EVNCPC triển khai, từ đầu năm, PC Quảng Ngãi đã xây dựng chương trình đào tạo riêng tại Công ty thông qua các hình thức như đào tạo trực tuyến, qua chương trình e-learning; đồng thời qua các kênh khác như định kỳ nhắn tin qua chương trình CPC-eOffice, trả lời khảo sát qua Google Sheet.

Từ quý 3/2021 đến nay, PC Quảng Ngãi đã tự thực hiện được 12 bài giảng e-learning, 01 lượt đào tạo trực tuyến, 45 lượt nhắn tin với nội dung nhận thức về chuyển đổi số qua chương trình e-Office đến tất cả CBCNV trong Công ty.

Nội dung đào tạo cũng đa dạng và phong phú. Bên cạnh mảng đào tạo về công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, về an toàn thông tin là các chuyên đề xuyên suốt từ quý 3/2021 đến nay. CBCNV chủ động tiếp cận công nghệ hơn, triển khai và áp dụng các ứng dụng được trang bị thành thạo hơn. Đồng thời, người dùng quan tâm nhiều hơn về vấn đề an toàn thông tin, thận trọng hơn trong sử dụng thiết bị máy tính, điện thoại thông minh… nhằm bảo vệ dữ liệu của cá nhân, của doanh nghiệp.

Nhắn tin với nội dung nhận thức về chuyển đổi số qua chương trình e-Office đến tất cả CBCNV trong Công ty

Công tác bồi dưỡng nghề, thi nâng bậc, giữ bậc cũng triệt để áp dụng các chương trình được trang bị. Trong thời kỳ đỉnh điểm của dịch Covid-19, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề cũng không bị ngưng trệ vì áp dụng các hình thức đào tạo trực tuyến. Công nhân tự học tập và rèn luyện thông qua phần mềm trắc nghiệm an toàn điện.

Ngoài ra, PC Quảng Ngãi cũng tích cực tham gia cuộc thi ý tưởng “Đổi mới sáng tạo trong công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực – Tập đoàn Điện lực Việt Nam” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động. Công ty đã tổ chức cuộc thi, đánh giá các ý tưởng ở cấp Công ty để tham gia ở cấp Tổng Công ty cũng như được xét duyệt tham gia cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Kết quả, đội thi của PC Quảng Ngãi kết hợp với Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Trung đã đạt giải Ba với ý tưởng “Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) trong công tác đào tạo vận hành và an toàn điện”.

Công tác đẩy mạnh áp dụng số hóa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại PC Quảng Ngãi thời gian qua đạt được nhiều kết quả khả quan. PC Quảng Ngãi là một trong số các Công ty có thứ hạng cao trong mảng đào tạo trong những năm vừa qua. Qua đó, Công ty từng bước nâng cao năng lực CBCNV, nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng chủ đề của năm “Thích ứng, an toàn, hiệu quả”.

Hồng Hân - Ngọc Thành

15:57 - 24/06/2022  |  241 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7297 lượt xem