PC Đà Nẵng: Tạo đột phá từ chuyển đổi số

07:32 - 29/06/2022  |  364 lượt xem

Chia sẻ
Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Không nằm ngoài guồng quay đó, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) từ đầu năm 2022 đến nay tiếp tục triển khai một cách đồng bộ các nội dung chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo ra sức bật mới trong sản xuất - kinh doanh, từ đó phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
PC Đà Nẵng: Tạo đột phá từ chuyển đổi số

PC Đà Nẵng tập trung chuyển đổi số vào chất lượng nguồn dữ liệu, tính mô hình hóa và kết nối chia sẻ giữa các hệ thống

Giai đoạn 2021-2022, Công ty thực hiện tổng cộng 24 nhiệm vụ chuyển đổi số tập trung trên các lĩnh vực như: chuyển đổi nhận thức về CĐS, quản trị nội bộ, quản lý kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hạ tầng CNTT và nền tảng số, an toàn thông ti. Trong đó, có 13 nhiệm vụ từ EVNCPC và 11 nhiệm vụ do Công ty tự đề ra. Trong quá trình thực hiện kế hoạch chuyển đổi số (CĐS), Công ty hiệu chỉnh, bổ sung thêm các nhiệm vụ do EVNCPC giao và phù hợp thực tế triển khai. Riêng trong năm 2022, Công ty đang triển khai thực hiện 18 nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó có 10 nhiệm vụ từ EVNCPC (bổ sung thêm 3 nhiệm vụ mới) và 8 nhiệm vụ do Công ty đề ra.

Với mục tiêu tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động về CĐS, Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tập trung đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị trong công việc. Công ty cũng ban hành phát động thi đua nhằm thúc đẩy CBNV tích cực đóng góp công sức, ý tưởng cùng hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số. Những ý tưởng mới, sáng tạo có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao sẽ tham gia cuộc thi ý tưởng chuyển đổi số do EVNCPC tổ chức.

Tính đến nay, PC Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số như: 100% hồ sơ, sổ sách, lý lịch, thông số vận hành, chỉ số điều kiện sức khỏe - CHI (Condition Health Index) thiết bị lưới điện được quản lý trên chương trình PMIS. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ap dụng quy trình sửa chữa RCM/CBM cho 100% thiết bị tại TBA 110kV, MBA phân phối, thiết bị đóng cắt trung áp; đồng thời toàn bộ CSDL lưới điện cao/trung thế được xây dựng trên nền tảng công nghệ GIS.

Đặc biệt, trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty tích cực tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng sử dụng hoàn toàn các kênh giao tiếp số để đăng ký dịch vụ điện, thanh toán…qua Trung tâm CSKH hoặc cổng Dịch vụ công Quốc gia; triển khai thông báo khách hàng đăng ký kênh nhận các thông tin dịch vụ điện có tương tác, đầy đủ thông tin như Email, Zalo, App CSKH thay tin nhắn SMS, đến nay tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100%.

Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, PC Đà Nẵng tập trung chuyển đổi sâu sắc các hoạt động, cách thức làm việc và nâng cao hiệu quản lý. Theo đó, thông qua dữ liệu tự động thu thập từ cách chương trình dùng chung hoặc các báo cáo thông minh BI EVNCPC để từ đó theo dõi các báo cáo, đánh giá hoạt động của đơn vị. Từ đó, các thông tin, hoạt động của Công ty được thể hiện minh bạch, cụ thể, chi tiết bằng con số rõ ràng để thuận tiện cho việc quản lý điều hành, theo dõi công việc.

Ngoài ra, PC Đà Nẵng đã triển khai áp dụng chứng thư số nội bộ EVNCA trong các công tác giao nhận vật tư - kho, quản lý dự án, an toàn... Tính đến ngày 31/03/2022, đã cấp 690 chứng thư số nội bộ EVNCA cho CBNV có nhu cầu sử dụng. Đơn vị cũng đang áp dụng phiếu công tác điện tử, chuyển hoàn toàn 09 bước thực hiện phiếu công tác lên môi trường điện tử, rút ngắn 20-30% thời gian thực hiện phiếu công tác so với thực hiện thủ công trước đây…

PC Đà Nẵng đẩy nhanh ứng dụng báo cáo quản trị thông minh BI (Business Intelligence) vào thực tế sản xuất kinh doanh tại đơn vị

Một trong các nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực quản lý kỹ thuật là xây dựng cơ sở dữ liệu lưới điện trung thế trên nền tảng GIS cũng đã được Công ty triển khai hiệu quả. Vừa qua, Công ty đã trao đổi với UBND thành phố Đà Nẵng để được chia sẻ bản đồ nền địa chính hệ tọa độ VN-2000; khảo sát, so sánh đánh giá dữ liệu PMIS và sổ tay kỹ thuật GIS mạng lưới điện; tổ chức thu thập, chuẩn xác dữ liệu PMIS; xây dựng các công cụ so sánh thống kê giữa GIS và PMIS để đảm bảo duy trì cập nhật dữ liệu một cách thường xuyên, liên tục…Đến nay, các đối tượng lưới điện đã được số hóa và mô hình hóa đầy đủ theo chuẩn GIS trên nền bản đồ địa chính VN-2000.

Theo ông Lê Hồng Cương – Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Đà Nẵng, thời gian tới đơn vị sẽ đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ lõi (AI, Bigdata, cloud, docker, kubernetes...) nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các năm tiếp theo và xem đây là nền tảng để công tác CĐS được triển khai có hiệu quả. Cùng với đó, đơn vị sẽ áp dụng triệt để chữ ký số trong công tác quản lý dự án, tăng cường công tác chuẩn xác thông tin về hình thức nhận thông báo của khách hàng trên CMIS để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng các báo cáo điện tử (BI) đối với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty và được tích hợp, kết nối dữ liệu chương trình dùng chung EVN/EVNCPC để phục vụ công tác quản lý, điều hành nội bộ của đơn vị.

“Trên cơ sở các ý tưởng chuyển đổi số thời gian qua, PC Đà Nẵng sẽ chọn lọc để nghiên cứu xây dựng các ứng dụng CNTT có tính nền tảng để làm giàu nguồn dữ liệu của Công ty, phục vụ công tác phân tích, dự báo trong giai đoạn CĐS số tiếp theo, góp phần vận hành lưới điện ngày càng hiện đại, chính xác, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự phát triển về khoa học công nghệ trong toàn PC Đà Nẵng nói riêng, EVNCPC nói chung”, Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Đà Nẵng cho biết.

Q.Khải

07:32 - 29/06/2022  |  364 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Một gia đình hạnh phúc

Một gia đình hạnh phúc

10:20 - 07/09/2022  |  17670 lượt xem