PC Quảng Ngãi: Bàn giao nhà tình nghĩa Điện lực

08:10 - 01/08/2022  |  764 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện công tác an sinh xã hội, hằng năm Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo khó khăn… trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Năm 2022, tại Quảng Ngãi, Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 05 gia đình khó khăn tại thành phố Quảng Ngãi, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng và Tư Nghĩa, mỗi gia đình 50 triệu đồng. Sau hơn 02 tháng thi công, 05 căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
https://www.youtube.com/watch?v=ZHvh4ZiHKug

Kiều Trinh - Bích Dung

08:10 - 01/08/2022  |  764 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Một gia đình hạnh phúc

Một gia đình hạnh phúc

10:20 - 07/09/2022  |  17599 lượt xem