PC Đà Nẵng: Áp dụng bảo trì theo phương pháp CBM góp phần nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện

10:55 - 04/08/2022  |  1216 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện quy trình CBM lưới điện 110kV, lưới điện trung áp do EVNCPC ban hành và quy trình hướng dẫn khai báo nhập liệu CBM trên PMIS để đánh giá tình trạng vận hành của thiết bị, PC Đà Nẵng đã triển khai thực hiện trên toàn bộ lưới điện thuộc phạm vi quản lý vận hành và cập nhật đầy đủ kết quả kiểm tra, thí nghiệm trên phân hệ CBM của chương trình PMIS để đánh giá tình trạng vận hành của thiết bị.
PC Đà Nẵng: Áp dụng bảo trì theo phương pháp CBM góp phần nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện

Điện lực Hải Châu thực hiện vệ sinh bảo dưỡng đường dây

Phương pháp CBM có ưu điểm so với phương pháp sửa chữa bảo dưỡng truyền thống ở chỗ mỗi thiết bị trên lưới điện đều được phân tích các loại, nguyên nhân, cơ chế, diễn biến hư hỏng từ đó lập nên được các hạng mục cần kiểm tra, thí nghiệm theo các cấp độ gồm cấp độ 1 (kiểm tra thông qua các thiết bị online như camera nhiệt, camera PD, kiểm tra ngoại quan, phân tích thông số vận hành…), cấp độ 2 (các hạng mục offline, thực hiện sau khi các hạng mục online phát hiện, theo tần suất phân tích), cấp độ 3 (thực hiện thử nghiệm cao cấp chuyên sâu, thực hiện khi cần lấy thêm một số thông số để kết luận chính xác tình trạng vận hành của thiết bị).

Hình ảnh các hạng mục CBM và kết quả "chỉ số sức khỏe" của MBA 110kV

Kết quả kiểm tra, thí nghiệm CBM thiết bị được quản lý một cách khoa học, phân loại theo mức ưu tiên, có trọng số để tính ra tổng điểm "chỉ số sức khỏe" CHI của thiết bị, dữ liệu kiểm tra, thí nghiệm được lưu trữ quản lý cập nhật liên tục tạo kho cơ sở dữ liệu lịch sử vận hành bảo dưỡng để so sánh, đối chiếu đánh giá xu hướng "sức khỏe" trong suốt vòng đời thiết bị. Qua đó, các tổ CBM tại các Điện lực có cái nhìn bao quát về các hạng mục cần kiểm tra, thí nghiệm cho một đối tượng thiết bị và cách để theo dõi, kiểm soát các thông số vận hành, phân tích xem xét cần thực hiện hạng mục nào tiếp để khẳng định chất lượng vận hành của thiết bị.

Tính đến nay, các Điện lực và Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế thuộc PC Đà Nẵng đã thực hiện khai báo và khởi tạo dữ liệu ban đầu cho 100% các thiết bị thuộc phạm vi quản lý vận hành; hoàn thành và vượt kế hoạch CBM cấp độ 2 năm 2022 đã đăng ký với EVNCPC (thực hiện 1.293/1.411, chiếm tỉ lệ 109%, vượt kế hoạch), các hạng mục CBM cấp độ 1 được duy trì tốt theo tần số chuẩn 3 tháng, 6 tháng. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đội Thí nghiệm đo lường đã phối hợp chặt chẽ với các Điện lực và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế để kiểm tra, thí nghiệm các thiết bị theo lịch công tác lưới điện để góp phần hoàn thành tốt kế hoạch CBM năm 2022.

Hiện nay, các thiết bị chính trên lưới điện 110kV đã được chấm điểm tự động "chỉ số sức khỏe" của thiết bị thông qua kết của điểm, trọng số của các hạng mục kiểm tra, thí nghiệm của các cấp độ. Theo đó, lưới điện 110kV của PC Đà Nẵng có 17 MBA 110kV (14 MBA có điểm CHI ở mức tốt, 03 MBA ở mức khá); 44 máy cắt 110kV (36 máy có điểm CHI tốt, 08 MBA có điểm CHI khá); 186 máy cắt 22kV (176 máy có điểm CHI tốt, 10 máy có điểm CHI khá).

Ngoài ra, qua quá tình thực hiện CBM trên lưới điện, tăng cường các thiết bị kiểm tra online lưới điện như camera nhiệt, camera PD, các đơn vị đã kịp thời phát hiện được các vị trí tiếp xúc xấu, phát nhiệt cao và các vị trí có hiện tượng PD phóng điện bề mặt và phóng điện bên trong thiết bị. Qua đó đơn vị đã chủ động xử lý kịp thời để ngăn ngừa nguy cơ sự cố lưới điện.

Trong thời gian triển khai CBM lưới điện hơn 01 năm qua, có thể thấy phương pháp CBM phát huy được hiệu quả trong công tác kiểm tra, chẩn đoán tình trạng vận hành thiết bị. Từ đó giúp các đơn vị chủ động xử lý và chủ động trong bố trí công tác lưới điện, góp phần hiệu quả trong việc giảm tình trạng cắt điện theo chu kỳ trong khi thiết bị vẫn đảm bảo vận hành tốt, góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị.

Duy Tấn

10:55 - 04/08/2022  |  1216 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  41009 lượt xem