PC Bình Định tổ chức khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng năm 2022

09:11 - 20/08/2022  |  1206 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, PC Bình Định đã tổ chức khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng năm 2022 cho 100 CBNV trực tiếp tại Văn phòng Công ty và kết nối trực tuyến đến 9 Điện lực trực thuộc. Khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và thái độ giao tiếp của CBNV điện lực trong việc giải quyết yêu cầu của khách hàng theo đúng phương châm “Khách hàng là trung tâm".
PC Bình Định tổ chức khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng năm 2022

Quang cảnh khóa đào tạo

Khóa đào tạo do giảng viên Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông - Trưởng khoa Báo chí - Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng, trao đổi nhiều vấn đề phát sinh trong thực tế, qua đó giúp các CBNV hiểu nghề hơn, hiểu việc hơn, từ đó giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả hơn.

Ông Thái Minh Châu – Giám đốc PC Bình Định phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Ngoài ra, giảng viên cũng nêu bật trọng tâm của công tác giao tiếp và ứng xử, lồng ghép việc thực thi “Văn hóa EVN” với những chuẩn mực trong văn hóa giao tiếp, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của nhân viên giao tiếp gắn liền với nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, nhiệm vụ PR, nhiệm vụ truyền thông định hướng khách hàng. Các kỹ năng cơ bản cần phải có trong công tác giao tiếp khách hàng cũng được giảng viên trình bày và hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết.

Giảng viên Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông truyền đạt các kỹ năng tại khóa học

Kết thúc khóa đào tạo, với các kiến thức, kỹ năng tiếp thu được, các CBNV trực tiếp làm công việc giao tiếp, dịch vụ khách hàng sẽ áp dụng và phát huy hiệu quả vai trò của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó nâng cao mức độ thấu hiểu và cảm thông của khách hàng đối với ngành điện, giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng của Công ty.

Lâm Thịnh

09:11 - 20/08/2022  |  1206 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU