Công đoàn PC Thừa Thiên Huế: Kiểm tra hoạt động Công đoàn cơ sở thành viên

13:58 - 26/11/2022  |  939 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chế độ chính sách đối với người lao động và hoạt động công đoàn, từ ngày 01/11 đến ngày 12/11/2022, Đoàn kiểm tra công tác Công đoàn gồm Ủy ban Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Nữ công, Kế toán và Thường trực Văn phòng Công đoàn do ông Trần Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Công ty làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra tại 12 Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV) trực thuộc Công đoàn Công ty.
Công đoàn PC Thừa Thiên Huế: Kiểm tra hoạt động Công đoàn cơ sở thành viên

  Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn Điện lực Phú Vang

Nội dung kiểm tra đối với các CĐCSTV, gồm: việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn, quản lý đoàn viên, phát triển đoàn viên, kiểm tra việc giám sát chấp hành pháp luật lao động, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (nếu có), biên bản sinh hoạt của các Công đoàn CSTV, các Tổ công đoàn trực thuộc CĐCSTV, kiểm tra tài chính các Công đoàn CSTV…

 
Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn Điện lực Hương Thủy

Qua kiểm tra, đánh giá, các CĐCSTV đã thực hiện tốt các nội dung đúng yêu cầu, các CBCNV đều chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn, không có trường hợp nào vi phạm Điều lệ. Công tác chuẩn bị và hồ sơ phục vụ kiểm tra rất tốt, ghi chép biên bản, lưu trữ hỗ sơ tài chính đầy đủ, tài liệu liên quan đến công tác công đoàn cập nhật hồ sơ lưu trữ công đoàn đầy đủ được sắp xếp gọn gàng, khoa học và lưu trữ trên thư mục dùng chung của Công đoàn. Ngoài ra, các CĐCSTV triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tuyên truyền các hoạt động thông qua các buổi sinh hoạt đầu giờ, các buổi họp công đoàn hoặc lồng ghép với các buổi họp chuyên môn… đảm bảo các yếu tố thông tin liên quan đến chế độ, chính sách và phối hợp giải thích, làm rõ các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động nhằm trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến biểu quyết thống nhất để cùng nhau thực hiện.

Tới đây, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty tiếp tục triển khai và mở rộng nhiều chương trình kiểm tra, giám sát khác với mục đích từng bước chuyển mình trong công tác đào tạo nâng cao các kỹ năng nghiên cứu, số hóa các công nghệ mới để khai thác áp dụng vào thực tế, hiệu quả trong công việc nhằm đóng góp xây dựng một tổ chức Công đoàn vững mạnh, là nền tảng mang lại niềm tin, chỗ dựa vững chắc giúp cho người lao động yên tâm công tác.

Một số hình ảnh kiểm tra tại các CĐCSTV thuộc PC Thừa Thiên Huế:

 
Đoàn trao đổi, làm việc tại Công đoàn Điện lực A Lưới

 
Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn Điện lực Nam Đông

 
Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn Điện lực Nam sông Hương

Cẩm Nhi

13:58 - 26/11/2022  |  939 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU