Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên EVNCPC năm 2022

08:22 - 01/12/2022  |  1838 lượt xem

Chia sẻ
Chiều ngày 30/11, tại Đà Nẵng, EVNCPC tổ chức Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên năm 2022 với sự đồng chủ trì của Chủ tịch HĐTV Trương Thiết Hùng và Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư.
Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên EVNCPC năm 2022

Quang cảnh hội nghị

Tham gia Hội nghị có các Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên chuyên trách EVN tại EVNCPC, lãnh đạo các Ban chức năng, Người đại diện, Kiểm soát viên, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của EVNCPC tại các công ty con, công ty liên kết.

Chủ tịch HĐTV Trương Thiết Hùng và Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Hoàng Xuân Qúi – Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán EVNCPC đã báo cáo tình hình đầu tư vốn của EVNCPC, đánh giá kết quả hoạt động của các công ty cổ phần năm 2021-2022; công tác thoái vốn của EVNCPC giai đoạn 2021-2022; tồn tại hạn chế và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

Ông Hoàng Xuân Qúi – Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán EVNCPC báo cáo tình hình đầu tư vốn của EVNCPC

Hiện nay, EVNCPC đầu tư góp vốn tại 04 công ty con và 08 công ty liên kết, với tổng giá trị vốn góp là 2.159,484 tỷ đồng. Dự kiến năm 2022, các công ty con, công ty liên kết đều hoạt động có lãi, đảm bảo việc bảo toàn phần vốn đầu tư của EVNCPC tại đơn vị. Tổng giá trị tiền cổ tức EVNCPC thu được từ việc đầu tư vốn vào các công ty cổ phần là 1.687,51 tỷ đồng, gấp 1,51 lần so với giá trị phần vốn góp.

Hằng năm cổ tức từ đầu tư thủy điện của Tổng công ty đạt hơn 100 tỷ đồng, giá trị cổ tức nhận được bình quân 5 năm gần nhất giai đoạn 2017-2021 là 167,83 tỷ đồng. Tính đến nay, có 07 công ty cổ phần liên kết của EVNCPC đã thu được cổ tức vượt giá trị vốn đầu tư gồm: Công ty cổ phần Sông Ba (SBA), Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực 3 (DRL), Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB), Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP), Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH), Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC). Cổ tức thu được từ Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đạt 59% vốn đầu tư vào Công ty.

Về công tác thoái vốn giai đoạn 2021-2022, hiện nay EVNCPC đang triển khai công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) và thông qua chủ trương PC Đà Nẵng thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại EVNI và EVNCPC chủ trì và đại diện PC Đà Nẵng thực hiện công tác này. Đến nay, EVNCPC đã hoàn thành ký kết các hợp đồng ủy quyền thoái vốn với các đơn vị và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá và tư vấn chuyển nhượng vốn theo kế hoạch. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021-2022, EVNCPC tiếp tục phối hợp với EVNSPC thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. 

Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNCPC Lê Duy Anh Tuấn trình bày công tác quản lý Người đại diện của EVNCPC tại công ty con, công ty liên kết

Hiện nay, EVNCPC đã cử 20 cán bộ là Người đại diện phần vốn của EVNCPC và tham gia bộ máy quản lý điều hành, Hội đồng quản trị tại 04 công ty con, 08 công ty liên kết. Để tăng cường công tác quản trị phần vốn đầu tư tại các doanh nghiệp, EVNCPC đã hoàn thành xây dựng hệ thống tích hợp thông tin quản lý công ty con, công ty liên kết lên cổng thông tin điện tử Portal. Người đại diện của EVNCPC đã thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm vai trò tại các công ty cổ phần, đảm bảo theo đúng chủ trương và định hướng của EVNCPC trong quá trình phát triển; tuân thủ chỉ đạo của HĐTV EVNCPC; đã có những nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành tại công ty, tiết kiệm chi phí, hoạt động có lợi nhuận, mang lại hiệu quả đầu tư vốn cho EVNCPC.

Thời gian qua, EVNCPC tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD thông qua Người đại diện để đảm bảo các công ty con, công ty liên kết hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của EVNCPC. Trong năm 2022, chủ trương EVN tăng cường công tác giám sát các đơn vị thành viên nên EVNCPC tăng cường giám sát tại các công ty con, công ty liên kết thông qua công tác báo cáo giám sát định kỳ và thường xuyên. Việc thực hiện báo cáo với nhiều nội dung, số lượng, Ban Kiểm tra giám sát, người đại diện, kiểm soát viên đã cố gắng hoàn thành các báo cáo đảm bảo tiến độ, chất lượng, nội dung đáp ứng yêu cầu của EVN.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch HĐTV EVNCPC nhận định, giai đoạn 2021- 2022 rất khó khăn, giá nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Tuy nhiên với sự đồng lòng của CBCNV các đơn vị đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, thông qua Người đại diện, Kiểm soát viên của EVNCPC tại các công ty con, công ty cổ phần đã góp phần bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty. Đặc bịệt, có 8 công ty cổ phần có giá trị cổ tức vượt so với kế hoạch.

Định hướng phát triển thời gian tới, Chủ tịch HĐTV cho biết năm 2023 lạm phát toàn cầu sau dịch Covid-19 sẽ còn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với đó dự báo tình hình thủy văn năm tới sẽ ở mức thấp do đó có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Hùng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản trị công ty con, công ty cổ phần qua Người đại diện; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát tài chính; nâng cao vai trò kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đảm bảo an toàn cho các nhà máy, các công ty con hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện lưu ý chủ động công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ điện, góp phần nâng cao uy tín hình ảnh của Tổng công ty. Hiện nay, các thiết bị giám sát online rất nhiều, do đó nhóm công ty dịch vụ, đặc biệt là Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung cần chú trọng tăng cường tìm kiếm khách hàng bên ngoài, tăng doanh thu, đẩy mạnh công nghệ 4.0 vào công tác thí nghiệm, kiểm định…

Các tập thể và cá nhân được trao Giấy khen EVNCPC trong công tác quản lý, kiểm soát phần vốn tại công ty con, công ty liên kết

Nhân dịp này, EVNCPC cũng đã tặng Giấy khen Tổng công ty và thưởng kèm theo cho các 04 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích trong công tác quản lý, kiểm soát phần vốn góp của EVNCPC tại các công ty con, công ty liên kế.

Xuân Thái

08:22 - 01/12/2022  |  1838 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  42209 lượt xem