PC Đắk Lắk: Tập trung hoàn thiện, tối ưu các chức năng trong hệ thống DMS600

13:49 - 25/12/2022  |  418 lượt xem

Chia sẻ
Trong năm 2022, PC Đắk Lắk đã triển khai nhiều nghiên cứu nhằm hoàn thiện, tối ưu các chức năng trong hệ thống quản lý lưới điện phân phối (hệ thống DMS600). Với kết quả đạt được trong việc nghiên cứu, Công ty cũng đã đi đến thống nhất giải pháp kỹ thuật và kế hoạch để triển khai thử nghiệm thực tế chức năng quản lý sự cố, đồng thời định hướng cho việc phát triển lưới điện thông minh trong thời gian tới.
PC Đắk Lắk: Tập trung hoàn thiện, tối ưu các chức năng trong hệ thống DMS600

PC Đắk Lắk họp đánh giá kết quả nghiên cứu hoàn thiện các chức năng của hệ thống DMS600

Từ cuối năm 2021, PC Đắk Lắk đã hoàn thành việc cấu hình, cài đặt, xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo vận hành và ban hành quyết định “Đưa các chức năng trong phần mềm DMS600 vào vận hành chính thức”, phát huy hiệu quả của hệ thống và mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý vận hành hệ thống điện. Trong đó, giao diện giám sát hệ thống điện trên nền bản đồ vệ tin và chức năng "quản lý cấu trúc liên kết" (Topology management) giúp điều độ viên có cái nhìn trực quan về hệ thống điện thực tế khi giám sát, điều khiển; chức năng phân tích lưới điện và phân tích bảo vệ (Network and protection analysis) hỗ trợ tính toán trào lưu công suất, tính toán tổn thất, phân tích bảo vệ cho công tác cài đặt rơ le và phương thức. Việc lập kế hoạch chuyển lưới, mô phỏng trước và phân tích, đánh giá có thể được thực hiện bằng chức năng lập kế hoạch chuyển lưới (Switching planning). Đặc biệt, khi có sự cố xảy ra, chức năng quản lý sự cố (Fault management) giúp đơn vị thu thập thông tin sự cố một cách tự động và nhanh chóng thông qua hệ thống SCADA. Việc xử lý thông tin, tính toán, suy luận và đưa ra kết quả suy luận là các khoảng sự cố với các xác suất đúng tương ứng. Điều này giúp giảm thời gian thu thập và xử lý thông tin trong quản lý vận hành.

Màn hình giám sát của hệ thống DMS600

Trên cơ sở các tính năng hiện có, vào đầu năm 2022, PC Đắk Lắk đã hoàn tất việc tinh chỉnh bản đồ nền vệ tinh để nâng cao độ phân giải và tăng tốc độ xử lý của phần mềm. Tiếp đó, Công ty tiếp tục xây dựng thành công phương pháp mô hình hóa phụ tải và nguồn mặt trời nhằm làm cho mô hình nguồn và phụ tải trong DMS600 sát với thực tế nhất, từ đó nâng cao kết quả tính toán trào lưu công suất (có ước lượng), dự báo phụ tải. Cơ sở dữ liệu ngắn mạch đã được hiệu chỉnh, bổ sung và thực hiện đánh giá kết quả tính toán ngắn mạch cũng tiếp tục được hoàn thiện. Sang quý IV/2022, nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Điều độ Công ty bước vào nghiên cứu, thử nghiệm và xây dựng giải pháp hoàn thiện chức năng quản lý sự cố. Bên cạnh những nghiên cứu, cải tiến, việc cập nhật cơ sở dữ liệu cũng được thực hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, hiện DMS600 vẫn còn một số tồn tại gây khó khăn cho việc quản trị và sử dụng. Cơ chế cập nhật dữ liệu lưới điện còn thụ động, thiếu linh hoạt, trong khi lưới điện thực tế thay đổi thường xuyên. Sự không phù hợp giữa thực tế vận hành và mô hình tính toán khiến kết quả tính toán có sự sai lệch lớn ở một số khu vực. Một số thiết bị không đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu về số lượng tín hiệu và chất lượng đường truyền tín hiệu. Tài liệu hướng dẫn của hãng hạn chế, thiếu chuyên sâu.

Để giải quyết những vấn đề tồn tại trên, PC Đắk Lắk tiếp tục trao đổi, nghiên cứu thêm để hoàn thiện các tính năng. Đơn vị triển khai thử nghiệm, thống kê, đánh giá hoạt động của các cơ sở suy luận khoảng sự cố trong chức năng quản lý sự cố trên phạm vi toàn tỉnh để đề ra các phương án tối ưu nhất. Kết quả cho thấy, việc tính toán khoảng cách sự cố còn nhiều sai lệch do sự không phù hợp giữa thực tế vận hành và mô hình tính toán, các thông số liên quan đến tính toán ngắn mạch chênh lệch với thực tế. Do đó, người sử dụng rất khó để kiểm soát được tính đúng đắn kết quả của một bài toán lớn trên một phạm vi lớn và phức tạp.

Đối với cơ sở suy luận chỉ thị sự cố, hiện tại, PC Đắk Lắk có thể tận dụng các biến liên quan đến sự cố sẵn có trong các thiết bị đóng cắt trên lưới để đưa vào các đối tượng chỉ thị sự cố ảo trong DMS600. Ý tưởng này cùng các yếu tố liên quan đã được PC Đắk Lắk xây dựng thành giải pháp và trình bày, thảo luận trong cuộc họp đánh giá giữa lãnh đạo Công ty và nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Điều độ. Cùng với các ý kiến đóng góp về kỹ thuật điện, bảo mật thông tin, an ninh mạng hệ thống SCADA/DMS của Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, giải pháp hoàn thiện chức năng quản lý sự cố đã được thống nhất và sẽ có phương án triển khai trong thời gian tới.

Đức Nhật

13:49 - 25/12/2022  |  418 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU