EVNCPC: Phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn giao thông năm 2023

10:53 - 04/01/2023  |  1089 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 31/12/2022, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư và Chủ tịch Công đoàn Trần Đình Hà ký kết Thông báo liên tịch số 9802/TBLT-EVNCPC&CĐĐMT về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn giao thông năm 2023 trong 27 đơn vị có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Nội dung Thông báo Liên tịch 9802/TBLT-EVNCPC&CĐĐMT về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn giao thông năm 2023

Theo đó, 27 đơn vị có Công đoàn cơ sở trực thuộc được chia làm 2 khối thi đua, khối thi đua 1 gồm: 13 Công ty Điện lực thành viên, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC), Công ty TNHH Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC); khối thi đua 2 gồm các đơn vị hậu cần: Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPCEMEC), Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPCIT), Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (CPCCC), Ban QLDA Lưới điện miền Trung (CPCNPMU), Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung (CPCCREB), Công ty Tư vấn điện miền Trung (CPCPEC), Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC), Công ty CP Đầu tư  Điện lực 3 (PC3-INVEST)), Công ty CP Sông Ba, Công ty CP Thủy điện miền Trung, Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 và Cơ quan  EVNCPC.

Hàng quý, các đơn vị có Công đoàn cơ sở trực thuộc sẽ báo cáo tình hình tai nạn giao thông về Công đoàn EVNCPC. Nếu đơn vị nào để xảy ra tai nạn giao thông nặng trở lên sẽ không thuộc đối tượng được xét thưởng. Tiêu chí cụ thể để xét thưởng như Phụ lục 1 (tại đây).

Việc ký kết này nhằm mục tiêu bảo đảm sức khỏe, tính mạng CBCNV trong quá trình tham gia giao thông, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông để mọi người đều về nhà an toàn.

EVNCPC

10:53 - 04/01/2023  |  1089 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  40978 lượt xem