HĐTV EVNCPC giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 tại PC Gia Lai

08:35 - 17/03/2023  |  518 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 14/3, đoàn công tác EVNCPC do ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV chủ trì đã có buổi làm việc về việc giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023, công tác quản trị rủi ro tại PC Gia Lai. Tham gia cùng đoàn công tác còn có ông Lê Nam Hải – Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các Ban chức năng.
HĐTV EVNCPC giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 tại PC Gia Lai

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác EVNCPC với PC Gia Lai

Báo cáo với đoàn, ông Văn Đình Hậu - Giám đốc PC Gia Lai cho biết, sau 02 năm thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025, PC Gia Lai cũng không tránh khỏi những khó khăn chung do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV cũng với sự chỉ đạo kịp thời của EVNCPC, PC Gia Lai đã hoàn thành xuất sắc các kế hoạch năm, về đích kế hoạch 5 năm sớm một số chỉ tiêu chính, như chỉ tiêu tổn thất, độ tin cậy cung cấp điện. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm năm 2021 thực hiện 1.194,73 triệu kWh, đạt 100,1% kế hoạch điều chỉnh EVNCPC giao; năm 2022 thực hiện 1.261,7 triệu kWh, đạt 100,61% kế hoạch EVNCPC giao. Riêng 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện thương phẩm thực hiện được 237,58 triệu kWh, tăng 9,52% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Văn Đình Hậu - Giám đốc PC Gia Lai báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 với đoàn công tác

Về tổn thất điện năng, năm 2021 đơn vị thực hiện 4,38%, giảm 0,02% so với kế hoạch điều chỉnh EVNCPC giao (4,4%); năm 2022 thực hiện 3,78%, giảm 0,47% so với kế hoạch điều chỉnh EVNCPC giao (4,25%); trong 2 tháng đầu năm 2023 thực hiện 3,41%, thấp hơn 1,39% so với cùng kỳ.

Chỉ số tiếp cận điện năng được PC Gia Lai phấn đấu thực hiện giảm rõ rệt qua từng năm như: năm 2021 đạt 2,13 ngày/công trình, năm 2022 đạt 1,94 ngày/ công trình. Hiện kế hoạch EVNCPC đang giao là 5 ngày, PC Gia Lai phấn đấu thực hiện đạt dưới 3 ngày/công trình. Đối với độ tin cậy cung cấp điện SAIDI, đơn vị đã thực hiện thấp hơn lộ trình 05 trong 2 năm 2021-2022 và dự kiến 2023 cũng thực hiện thấp hơn

Về công tác đầu tư xây dựng, năm 2023, EVNCPC giao (theo Quyết định số 450/QĐ-HĐTV ngày 29/7/2022 ) cho PC Gia Lai với kế hoạch vốn 267,496 tỷ đồng để triển khai đầu tư 75 công trình (trong đó, 33 công trình chuyển tiếp, 42 công trình giao mới). Dự kiến hết quý I-2023 đơn vị sẽ quyết toán hoàn thành 3 công trình; thi công hoàn thành, đang làm hồ sơ nghiệm thu quyết toán 11 công trình; thi công hoàn thành phần xây lắp, chờ EVNCPC cấp MBA 15 công trình, chờ EVNCPC cấp VTTB 16 công trình; đang thi công 36 công trình.

PC Gia Lai đã tổ chức theo dõi, giám sát công tác quản trị rủi ro (QTRR), thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng tiến độ theo chỉ đạo của Tổng công ty. Đến thời điểm này, PC Gia Lai đã hoàn thành xây dựng hồ sơ QTRR cấp quy trình cho 05 quy trình; quản lý vận hành và xử lý sự cố hệ thống viễn thông dùng riêng trong PC Gia Lai; thanh quyết toán định mức chi phí Điện lực; nghiệm thu công trình điện; quản trị và xử lý khủng hoảng truyền thông trong PC Gia Lai; sửa chữa thường xuyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại PC Gia Lai.

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và chủ đề năm EVN đề ra là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Phát huy các thành tích đạt được, PC Gia Lai đã xây dựng nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD đúng theo chủ trương của EVN cũng như của EVNCPC. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: CBCNV thực hiện công tác lập hồ sơ QTRR chưa nắm hết cách thức thực hiện và triển khai để đạt hiệu quả cao. Đối với công tác đầu tư xây dựng, giai đoạn này, Gia Lai đang là mùa cao điểm do bơm tưới cây công nghiệp và sản xuất, vì vậy một số TBA đã đầy tải và bị quá tải dẫn đến sự cố, không thể cấp điện cho yêu cầu của khách hàng, ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đơn vị như sản lượng, tổn thất, suất sự cố...

Dịp này, Giám đốc PC Gia Lai cũng đã có những kiến nghị với đoàn công tác, như: ưu tiên cấp MBA cho 15 công trình hoàn thiện lưới năm 2022 chuyển tiếp qua năm 2023 đã thi công xong phần xây lắp, đang chờ MBA để đóng điện; sớm cấp dây cáp điện và MBA cho các công trình lưới điện THA năm 2023 (đăng ký VTTB đợt 1).

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Lê Nam Hải phát biểu tại buổi làm việc

Ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự buổi họp

Ngay tại buổi làm việc, đại diện các Ban chuyên môn của EVNCPC đã trả lời một số kiến nghị, đề xuất của PC Gia Lai, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp định hướng trên từng lĩnh vực SXKD, đầu tư xây dựng để PC Gia Lai triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Thanh - Thành viên HĐTV EVNCPC phát biểu kết luận cuộc họp 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt PC Gia Lai được trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2023, đồng thời yêu cầu PC Gia Lai tập trung phân bổ nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu EVNCPC giao, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Với chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, PC Gia Lai tiếp tục chú trọng công tác an toàn doanh nghiệp, an toàn lao động; công tác quản lý đầu tư; công tác chuyển đổi số; tiết giảm lao động và tăng năng suất lao động trong thời gian tới… Đối với công tác QTRR, PC Gia Lai phải có sự đào tạo, hướng dẫn, bổ sung để thực hiện để thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của EVN, EVNCPC..

Tuấn Anh

08:35 - 17/03/2023  |  518 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU