PC Đắk Lắk: Đánh giá kết quả thử nghiệm chức năng quản lý sự cố trên phần mềm DMS600

10:08 - 14/04/2023  |  1046 lượt xem

Chia sẻ
Hệ thống quản lý lưới điện phân phối (DMS600) được PC Đắk Lắk áp dụng từ cuối năm 2021, trên cơ sở vận hành một số chức năng chính, cơ bản để tiến đến khai thác toàn diện các tính năng của chương trình một cách hiệu quả. Trong quý I/2023, Công ty tiếp tục triển khai thiết lập, cấu hình và thử nghiệm chức năng quản lý sự cố (gọi tắt là FLISR) trên phần mềm này.
PC Đắk Lắk: Đánh giá kết quả thử nghiệm chức năng quản lý sự cố trên phần mềm DMS600

Phần mềm DMS600 tại Trung tâm Điều khiển hệ thống điện tỉnh Đắk Lắk

FLISR là chức năng tiêu biểu và tiên tiến của phần mềm DMS600 bao gồm nhiều chức năng thành phần có thể kể đến như: thu thập thông tin sự cố, định vị sự cố, đưa ra trình tự cô lập vùng sự cố và khôi phục cấp điện cho vùng bị ảnh hưởng (các trình tự này có thể được DMS600 thực hiện tự động nếu như có bản quyền tự động). DMS600 sử dụng lập luận mờ Fuzzy Logic để suy luận các khoảng có khả năng xảy ra sự cố với các xác suất xảy ra tương ứng. Đây là phương pháp suy luận thông minh, đòi hỏi các cơ sở suy luận phải được kiểm soát (các thông số TBA 110kV, MBA 110kV, NMĐ, đường dây), thử nghiệm, thống kê và đánh giá chuyên nghiệp.

Trước đó, trong quý III/2022, PC Đắk Lắk đã tập trung nghiên cứu cơ chế suy luận khoảng sự cố và các cơ sở suy luận của DMS600 để có những thay đổi, hiệu chỉnh cũng như tối giản cơ sở suy luận nhằm làm phù hợp giữa phần mềm và hiện trạng hệ thống điện. Đến cuối tháng 12/2022, Công ty đã thực hiện mô phỏng thành công các tình huống giả định trên phần mềm DMS600 Demo và đi đến thống nhất giải pháp kỹ thuật, kế hoạch triển khai thử nghiệm thực tế chức năng FLISR trên hệ thống điện toàn tỉnh. Chuẩn bị cho kế hoạch này, Công ty đã giao cho phòng Điều độ triển khai cập nhật sơ đồ hệ thống điện toàn tỉnh trên phần mềm DMS600; cấu hình, hiệu chỉnh các biến cảnh báo sự cố tại máy cắt, Recloser, LBS; cấu hình, hiệu chỉnh các biến cảnh báo sự cố trên phần mềm SCADA và tối ưu các đoạn mã để tổng hợp các biến cảnh báo của rơ le làm biến chỉ thị sự cố cho các bộ chị thị sự cố giả lập (Fault Indicator) trên phần mềm này.

Xử lý sự cố giả định ở chế độ mô phỏng trên hệ thống SCADA/DMS tại Trung tâm Điều khiển hệ thống điện tỉnh Đắk Lắk

Trong báo cáo thử nghiệm quý I/2023, tỷ lệ phần trăm của các sự cố duy trì được phân tích vùng sự cố đúng trong toàn bộ sự cố duy trì các tháng 1, 2, 3 của năm 2023 lần lượt là 62.5%, 72.73%, 85.71%. Xem xét các trường hợp phân tích sai, PC Đắk Lắk nhận thấy, hầu hết các trường hợp này là do thiết bị đóng cắt trên lưới bị lỗi hoặc mất tín hiệu và một số ít trường hợp là do cài đặt rơ le chưa phù hợp với giải pháp kỹ thuật FLISR. Đối với các sự cố thoáng qua, DMS600 phân tích chính xác 100% và thực hiện hủy bỏ gói tin, không đưa vào danh sách sự cố để tính toán, phân tích cho các bước tiếp theo. Sau khi xác định được vùng sự cố, chương trình cũng đưa ra các trình tự cô lập vùng sự cố và khôi phục cấp điện cho vùng bị ảnh hưởng dựa trên vùng sự cố, cấu trúc liên kết hệ thống điện và phân tích đề phòng quá tải (MBA 110kV, đường dây trung thế). Các trình tự của các sự cố được ghi nhận là phù hợp với cấu trúc liên kết kết hệ thống điện và tình trạng vận hành tại thời điểm diễn ra sự cố.

Mục tiêu của phương án mà PC Đắk Lắk đã thực hiện là phân tích và đưa ra các đánh giá để có cơ sở xem xét, hiệu chỉnh giải pháp kỹ thuật đồng thời xây dựng phương án diễn tập xử lý sự cố với các tình huống giả định. Qua quá trình thử nghiệm, chức năng quản lý sự cố của DMS600 thể hiện sự hoạt động chính xác và tin cậy. Các trường hợp sai sót đều là do nguyên nhân khách quan và đã được lường trước trong giải pháp kỹ thuật.

Trong thời gian tới, PC Đắk Lắk sẽ tiếp tục hiệu chỉnh, tối ưu giải pháp kỹ thuật, đồng thời hoàn thành quy trình vận hành chức năng FLISR trên DMS600 và xây dựng phương án diễn tập xử lý sự cố với các tình huống giả định để hướng đến việc đưa chức năng FLISR vào hoạt động chính thức trong công tác điều độ hệ thống điện tỉnh Đắk Lắk.

Đức Nhật

10:08 - 14/04/2023  |  1046 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  42201 lượt xem