Tiếp tục triển khai các phương án tiết kiệm, sáng kiến tuyên truyền trong sử dụng điện

16:57 - 08/07/2008  |  6286 lượt xem

Chia sẻ
Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó phòng Kinh doanh Điện lực Quảng Trị trả lời phỏng vấn.<br> <br> Phóng viên (P.V): Đồng chí có thể đánh giá lại kết quả quá trình triển khai các biện pháp, kế hoạch, phương án thực hiện tiết kiệm(TKĐ) của Điện lực Quảng Trị trong năm qua ?<br>
Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn(Đ/c:N.T.T): Thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05 ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị cam kết phối hợp thực hiện chương trình TKĐ giữa EVN và UBND tỉnh Quảng Trị và các văn bản chỉ đạo của PC3. Ngay từ đầu năm 2007 Ban chỉ đạo TKĐ trong sử dụng điện của ĐL Quảng Trị đã sớm đưa ra các biện pháp, kế hoạch, phương án triển khai thực hiện TKĐ trong sử dụng điện và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiều nội dung.

Tại các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng đã triển khai thực hiện giảm 50% công suất và lượng điện tiêu thụ bằng việc phân bổ giảm 1/2 số bóng. Một số đơn vị đã dùng hình thức phân pha từ 19 giờ đến 21 giảm 1/3 số lượng bóng, từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau chỉ dùng 1/3 số lượng bóng chiếu sáng. Một số tuyến chiếu sáng cũ các đơn vị đã thay thế dần loại đèn có hiệu suất cao và TKĐ. Năm 2007, điện dùng cho chiếu sáng công cộng đã giảm hơn so với năm 2006 là 84512 kWh. Đối với các cơ quan trong khối hành chính sự nghiệp và các đơn vị hưởng ngân sách, ngành điện tiếp tục tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện. Kết quả: điện tiêu thụ ở các đơn vị này giảm 120622 kWh/2007. Đối với các đơn vị SXKD năm 2007, ĐL Quảng Trị đã ưu tiên phục vụ điện cho các đơn vị sản xuất, việc thực hiện công tác TKĐ chủ yếu là công tác tuyên truyền, tư vấn TKĐ như khuyến khích khách hàng lắp đặt tụ bù, triển khai lắp mới 46 công tơ điện tử 3 giá, thay thế định kỳ 102 công tơ điện tử. Trong đó một số đơn vị thực hiện rất tốt việc cải tiến dây chuyền sản xuất, vận hành hợp lý và giảm lượng bóng đèn chiếu sáng nên hiệu suất tiêu hao điện năng trên đơn vị sản phẩm giảm. Đối với khách hàng ASSH, đây là đối tượng mà Điện lực chú trọng tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Lượng điện năng tiết kiệm trong sinh hoạt của hộ gia đình trong 2007 giảm 864.000 kWh so với năm 2006. Tổng lượng điện tiêu thụ tiết kiệm được của toàn tỉnh năm 2007 là 2.940.830 kWh/năm, đạt chỉ tiêu ngành giao.

PV: Để có được những kết quả như trên ngoài sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành liên quan thì Điện lực Quảng Trị đã có nhiều sáng kiến trong công tác tuyên truyền TKĐ. Vì vậy, đồng chí cho biết về những sáng kiến quan trọng này?
Đ/c:N.T.T: Đối với công tác TKĐ, ĐL Quảng Trị luôn coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu. Mục tiêu là phổ biến thông tin, giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức của cộng đồng làm thay đổi thói quen của mỗi người và mọi người trong sử dụng điện. Thúc đẩy các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm dưới các hình thức như phát tờ rơi, gửi văn bản tiết kiệm điện đến khách hàng, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông...

Bên cạnh những hình thức tuyên truyền nói trên ban chỉ đạo TKĐ đã có sáng kiến triển khai công tác tuyên truyền TKĐ trong trường học và bằng xe lưu động. Mục đích là nhằm truyền đạt cho các em một số kiến thức cơ bản về sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời thông qua các em phổ biến thông tin giáo dục, vận động gia đình, bạn bè, cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen trong sử dụng điện, thúc đẩy các hoạt động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Việc tuyên truyền sử dụng điện trong học đường còn mục đích lâu dài hơn chính là truyên truyền cho một thế hệ trẻ nhận thức được rằng nguồn năng lượng quốc gia là có giới hạn và nhiệm vụ của thế hệ trẻ là phải có trách nhiệm tiết kiệm nguồn năng lượng đó để góp phần xây dựng đất nước. Vì vậy, ĐL Quảng Trị đã tiến hành in 450 cuốn tài liệu hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm với các thiết bị dân dụng gửi cho các trường. Và được sự đồng ý của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh, ĐL Quảng Trị đã chọn 2 trường thuộc 2 khối là THPT và THCS triển khai làm điểm đó là trường THPT thị xã Quảng Trị và trường THCS Nguyễn Trị Phương, phường 2- Đông Hà. ĐL Quảng Trị đã phối hợp với các trường tổ chức các hoạt động tuyền truyền TKĐ cho học sinh với nhiều hình thức như tuyên truyên truyền trong giờ chào cờ, hoạt động ngoại khoá. Nhiều trường đã tổ chức dưới nhiều hình thức rất hấp dẫn, phong phú như tổ chức hội thi kèm theo tiểu phẩm và chương trình văn nghệ. Trường THCS Thành Cổ Quảng Trị đã làm chương trình Power point và thuyết trình thông qua ngôn ngữ và hình ảnh sinh động. Đến nay đã có 16 trường ở Đông Hà và thị xã Quảng Trị tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong trường học với gần 13000 học sinh được truyên truyền. ĐL Quảng Trị còn tổ chức 2 chiến dịch tuyên truyền bằng xe cổ động tại 2 thị xã và 8 huyện trong tỉnh. Phối hợp các phương tiện truyền thông mở các chuyên mục về TKĐ và đăng tải nhiều thông tin tuyên truyền thiết thực và quan trọng khác. Với các sáng kiến về công tác truyên truyền TKĐ đã triển khai, Điện lực được PC3 khen thưởng và công nhận sáng kiến cấp Công ty.

PV: Xin đồng chí cho biết kế hoạch thực hiện chủ trương TKĐ của Điện lực Quảng Trị trong năm 2008?
Đ/c: N.T.T: Năm 2008, ĐL Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trên địa bàn bằng nhiều hình thức và nội dung. Ngay từ đầu năm mới 2008 đã tổ chức ra quân tuyên truyền bằng xe cổ động. Dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt tuyên truyền về các huyện thị trong tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục phối hợp với Sở Công nghiệp xây dựng chuyên mục Công nghiệp với chuyên đề về TKĐ để phát trên Đài Truyền hình tỉnh. Tiếp tục gửi các văn bản thực hiện TKĐ đến khách hàng sử dụng điện. Tích cực triển khai và hoàn thành sớm chương trình sử dụng đèn Compact giai đoạn 3 thuộc chương trình DSM. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường tổ chức tuyên truyền sử dụng điện cho học sinh dự kiến tổ chức tại 14 trường học trên địa bàn. Phối hợp với Sở Công nghiệp và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, đề xuất những giải pháp và xử lý các trường hợp không nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị TKĐ. Lập kế hoạch cung ứng điện khi thiếu điện cho các khách hàng quan trọng, các phụ tải có tầm quan trọng về chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh trong tình huống thiếu điện.

Hồ Nguyên Kha (thực hiện)

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

16:57 - 08/07/2008  |  6286 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21862 lượt xem