Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước

18:05 - 05/10/2012  |  5161 lượt xem

Chia sẻ
Theo Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu của giai đoạn này là tiết kiệm từ 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước.
Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước

Sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời là giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả (Ảnh: Ngọc Hà)

Cụ thể là phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước trong giai đoạn 2012 - 2015 so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tương đương từ 11 triệu TOE (tấn dầu tương đương) đến 17 triệu TOE trong giai đoạn 2012 - 2015.

Giảm ít nhất 10% cường độ năng lượng các ngành sử dụng nhiều năng lượng

Chương trình này cũng đặt mục tiêu đạt mức giảm ít nhất 10% cường độ năng lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng. Trong đó, ngành xi măng giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân để sản xuất 1 tấn xi măng từ 97 kgOE năm 2011 xuống còn 87 kgOE vào năm 2015.

Tương tự ngành thép phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân để sản xuất 1 tấn thép thành phần từ mức 179 kgOE năm 2011 xuống còn 160 kgOE năm 2015.

Ngành dệt may mục tiêu phải giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân để sản xuất 1 tấn sợi năm 2011 là 773 kgOE xuống còn 695 kgOE vào năm 2015.

Áp dụng quy chuẩn công trình tiết kiệm và hiệu quả với 100% tòa nhà xây mới

Đồng thời, quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ nội dung thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" từ năm 2012, đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn.

Phấn đấu triển khai các giải pháp công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng, áp dụng chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây mới.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2015 vận tải hành khách công cộng đáp ứng được từ 10 - 15% nhu cầu đi lại tại các đô thị lớn.

Như vậy, quy mô và phạm vi hoạt động của chương trình này tác động trực tiếp đến tất cả các ngành, lĩnh vực, hoạt động có sử dụng năng lượng trên phạm vi cả nước.

Để tổ chức thực hiện Chương trình quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ cũng thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gia Nguyên

18:05 - 05/10/2012  |  5161 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU