PC Quảng Nam: 9 tháng tiết kiệm 1,13% sản lượng điện thương phẩm

21:44 - 01/11/2012  |  4628 lượt xem

Chia sẻ
Công ty Điện lực Quảng Nam vừa họp Ban chỉ đạo chương trình tiết kiệm điện nhằm tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác tiết kiệm điện quý 3 và 9 tháng năm 2012. Theo phân tích đánh giá của Ban chỉ đạo, việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong chương trình tiết kiệm điện từ đầu năm đến nay trong toàn Công ty đạt kết quả khá toàn diện.
Từ việc nâng cao nhận thức

Do nhận thức tiết kiệm điện là quá trình lâu dài, thường xuyên nên ngay sau khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch cung ứng điện năm 2012, Công ty đã phối hợp với Sở Công thương và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương tiết kiệm điện theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh Quảng Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). Công ty cũng đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm sắp xếp, bố trí kinh doanh hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng theo tinh thần Nghị quyết 95-NQ/ĐUĐL, ngày 12/12/2011 của Đảng ủy Công ty về “Chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và điện nông thôn giai đoạn 2012-2015" gắn với thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm điện.

Ông Lưu Đức Lợi, Phó phòng Kinh doanh Công ty cho biết, bên cạnh các hoạt động thường xuyên nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của EVNCPC trong công tác tiết kiệm điện, Công ty còn triển khai một số nội dung nổi bật như: Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng thông điệp kêu gọi tiết kiệm điện của Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC hằng ngày trên Báo Quảng Nam và chạy hàng chữ thông điệp này trên Báo điện tử Quảng Nam; thường xuyên viết bài đưa tin về gương người tốt, việc tốt và một số các doanh nghiệp có biện pháp sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm…

Công ty đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa lãnh đạo Công ty và UBND các huyện, thành phố, nhất là với nội dung phối hợp, chia sẻ trách nhiệm trong việc kêu gọi người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tiết kiệm điện; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và thông báo đến các huyện, thành phố, các ban quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp về tình hình tiêu thụ, tiết kiệm điện của các công sở, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố thường xuyên hằng quý để biết và có hướng chỉ đạo đẩy mạnh thực hành tiết kiệm điện.

Đến kết quả khá toàn diện

Nhằm chia sẻ trách nhiệm và kêu gọi CBCNV toàn tỉnh sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm, Ban giám đốc Công ty và Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh tiến hành ký kết “Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015”. Qua đó, phân định trách nhiệm của đôi bên trong quá trình tuyên truyền, kêu gọi, vận động CBCNV chia sẻ khó khăn với tình hình thiếu điện của đất nước mà chấp hành các biện pháp tiết kiệm điện.

Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu lâu dài hằng năm như phối hợp với Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng thực hiện các giải pháp giảm tỉ lệ điện dùng trong truyền tải và phân phối, và đã giảm 0,86% so với kế hoạch; hoàn thành lắp đặt gần một nghìn công tơ điện tử nhiều biểu giá; đẩy mạnh quảng bá Chương trình hỗ trợ lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời trên địa bàn quản lý của 12 Điện lực, phát triển được 90 bình đến cuối tháng 9/2012.

Công ty cũng đã đưa nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện vào chương trình hội nghị khách hàng ở Công ty và các Điện lực; phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện. Đặc biệt, với sự phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên Công ty và đại diện một số các ban ngành chức năng ở địa phương đã tổ chức 2 cuộc ra quân tuyên truyền tiết kiệm điện thông qua trang trí băng rôn, khẩu hiệu, xe loa cổ động dọc các tuyến đường đông người tại thành phố Tam Kỳ và Hội An, nhằm tác động đến ý thức tiết kiệm điện của khách hàng và toàn dân.

Đối với việc dùng điện nội bộ, Giám đốc Công ty chỉ đạo toàn thể CBCNV trong đơn vị phải chấp hành nghiêm quy định tiết kiệm điện, đưa nội dung này vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể và cá nhân. Từ lâu đã hình thành nếp quen trong mua sắm, thay thế thiết bị dùng điện và ánh sáng sinh hoạt tại trụ sở Công ty và nơi làm việc của các đơn vị trực thuộc, bảo đảm nguyên tắc sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm điện. Các phòng chức năng Công ty đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm tiết kiệm điện hằng quý tại 12 Điện lực, 9 Phòng và Xí nghiệp Điện Cơ. Trong số 14 đơn vị, trụ sở cơ quan đăng ký hạn mức sử dụng điện, có 10 đơn vị giảm lượng điện tiêu dùng; 4 đơn vị khác tuy có vượt chỉ tiêu đăng ký nhưng mức vượt không đáng kể.

Thống kê số liệu trong 9 tháng đầu năm cho thấy toàn Công ty đã tiết kiệm hơn 7,1 triệu kWh, bằng 1,13% sản lượng điện thương phẩm, vượt 11% so với kế hoạch EVNCPC giao. Trong đó, chấp hành chủ trương tiết kiệm điện tốt nhất là ở khu vực hành chính sự nghiệp với 1,523 triệu kWh; lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tiết kiệm 2,8 triệu kWh và ánh sáng sinh hoạt 2,214 triệu kWh; vận động tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất tiết kiệm khoảng 10 nghìn kWh. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp tiết kiệm điện nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và giá dịch vụ, tăng sức cạnh tranh. Tháng 6/2012, Công ty đã phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra việc sử dụng điện tiết kiệm tại các đơn vị quản lý điện chiếu sáng và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều tiết kiệm trên 10% sản lượng điện; các đơn vị quản lý điện chiếu sáng tiết kiệm trên 22%.

Nhiệm vụ nặng nề phía trước

Thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai kế hoạch tiết kiệm điện trong quý 4/2012, phấn đấu cả năm vượt khoảng 12-15% sản lượng điện tiết tiệm so với kế hoạch; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa mưa bão và trong dịp tết; thường xuyên thông báo, khuyến khích, nhắc nhở để các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm.

Ngay khi triển khai nhiệm vụ quý 4/2012, Công ty cũng chuẩn bị kế hoạch 2013 theo hướng tập trung vào các nội dung phối hợp tuyên truyền, quảng bá sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện; phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền tiết kiệm điện trong học sinh; phối hợp với các sở ban ngành và nhất là LĐLĐ tỉnh để triển khai thực hiện các nội dung của chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 trong khách hàng và CBCNV; tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu về giảm tổn thất điện năng.

Nhị Triều-Bá Vỹ

Gia Nguyên

21:44 - 01/11/2012  |  4628 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU