Từng bước loại bỏ thiết bị gây lãng phí điện

18:23 - 29/11/2012  |  6585 lượt xem

Chia sẻ
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 379/TB-VPCP thông báo yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Trong thời gian qua các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi cả nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực trong triển khai thực hiện chương trình đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành nhiều nghị định, quyết định hướng dẫn thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Công Thương đã ban hành kịp thời các thông tư hướng dẫn, đã hình thành được hệ thống các văn bản quản lý và triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các địa phương.

Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. Chương trình dán nhãn năng lượng đã chuyển từ hình thức khuyến khích sang bắt buộc đối với một số sản phẩm; công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, nhiều chương trình về tiết kiệm năng lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã giúp doanh nghiệp và người dân nhận thức tốt hơn về lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng; mô hình tòa nhà tiết kiệm năng lượng là một điểm sáng của chương trình: Đã xây dựng và áp dụng quy chuẩn xây dựng đối với tòa nhà, các dự án mẫu về tòa nhà tiết kiệm năng lượng…

Chương trình hỗ trợ 1 triệu đồng cho một dàn đun nước nóng năng lượng mặt trời đã nhận được sự hưởng ứng của người tiêu dùng do đạt được hiệu quả sử dụng năng lượng và tiết kiệm điện. Đã biên soạn được nhiều tài liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đưa vào chương trình giảng dạy, góp phần giáo dục ý thức tiết kiệm năng lượng đối với học sinh các cấp học. Các tập đoàn lớn trong ngành năng lượng đã chủ động đầu tư, phối hợp tốt với các bộ trong việc triển khai thực hiện Chương trình đã hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.


Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn một số hạn chế như: Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu năng lượng phục vụ cho công tác nghiên cứu; việc sử dụng năng lượng chưa hiệu quả thể hiện qua cường độ năng lượng còn cao; chất lượng các thiết bị tiết kiệm năng lượng sản xuất trong nước còn thấp…

Vì vậy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đẻ chị đạo triển khai thực hiện theo Quyết định số 1427/QĐ-TTG ngày 02 tháng 10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, xây dựng cơ sở dữ liệu về sản xuất và tiêu thụ năng lượng của Việt Nam đến năm 2012, ban hành trong năm 2013. Hàng năm, cần cập nhật, bổ sung tình hình thực hiện của năm trước vào cơ sở dữ liệu năng lượng.

- Tập trung vào các nhiệm vụ chính, xây dựng mục tiêu chính cho từng năm trong giai đoạn 2013-1015 để tổ chức thực hiện.

- Xây dựng lộ trình từng bước loại bỏ phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện không nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60W theo lộ trình đã đề ra.

- Phối hợp với các tổ chức như, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… triển khai Chương trình đến từng hộ gia đình, cụm dân cư, tổ dân phố.

- Mở rộng mạng lưới, các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ… tại các địa phương, trên phạm vi toàn quốc để triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển các dàn đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, gắn với việc sử dụng ắc quy, bóng đèn tiết kiệm điện…

- Xây dựng giá bán các loại năng lượng tái tạo, xây dựng mô hình phát điện phân tán; cơ chế mua, bán trao đổi điện năng giữa khách hàng sử dụng điện với đơn vị quản lý lưới điện, kinh doanh bán điện…

- Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước, thực hiện lồng ghép các nội dung nghiên cứu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước, chương trình nông thôn mới và các chương trình khác liên quan.

- Tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới trao đổi, học hỏi, tranh thủ sự giúp đỡ. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ban KTGS Mua bán điện
(Theo Trang tin EVN)

Gia Nguyên

18:23 - 29/11/2012  |  6585 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU