Thông tin đấu thầu mới nhất

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
18/02/2019 Dự án Mở rộng TTGS vận hành lưới điện tại EVNCPC, kết nối dữ liệu SCADA với 13 TTĐK tại các tỉnh miền Trung

Gói thầu CPC-TTGS-VTTB-G01: Cung cấp và vận chuyển thiết bị, thi công lắp đặt, cài đặt cấu hình hệ thống truyền dẫn

Đấu thầu rộng rãi trong nước

21/02/2019 04/03/2019
21/01/2019 Tên dự án :Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon...

CPC-KFW3-MV-G04: Cung cấp thiết bị đóng cắt, cách điện và phụ kiện của các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉn: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

25/01/2019 14/03/2009
21/01/2019 Tên dự án :Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon...

CPC-KFW3-MV-G03: Cung cấp tủ điện hạ áp,; thiết bị RMU cho trạm Kioks và dịch vụ lắp đặt của các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉn: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

25/01/2019 14/03/2019
21/01/2019 Tên dự án :Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon...

CPC-KFW3-MV-G02: Cung cấp máy biến áp của các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

25/01/2019 14/03/2019
21/01/2019 Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum.

CPC-KFW3-MV-G01: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp của các Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm huyện lỵ, thành phố của các tỉn: Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

25/01/2019 14/03/2019
Xem tất cả

Văn bản pháp quy về đấu thầu

Tiêu đề văn bản Số văn bản Ngày
Chỉ thị về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

494/CT-TTg

20/04/2010
Xem tất cả