Thông tin đấu thầu mới nhất

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
09/04/2019 Dự án Trạm biến áp 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối

gói thầu CPC-SBCR-PC01: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình đường dây 110kV đi ngầm của dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12/04/2019 10/05/2019
05/04/2019 Dự án: Hệ thống ứng dụng thu thập thông tin hiện trường - năm 2019

Gói thầu số 19CNTT-G02: Cung cấp phần mềm hệ thống thông tin địa lý và quản trị CSDL

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

05/04/2019 16/04/2019
25/03/2019 Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV Đăk Hà - Đăk Tô

Gói thầu CPC-ĐHĐT-PC: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh tháo dỡ thu hồi

Đấu thầu rộng rãi trong nước

28/03/2019 22/04/2019
12/03/2019 Chương trình: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình cải tạo chuyển đổi các TBA 110kV sang điều khiển xa.

Gói thầu 18KHAC-G78: Cung cấp thiết bị truyền dẫn quang.

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

12/03/2019 22/03/2019
08/03/2019 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Đăk Lăk thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

gói thầu CPC-JICA-ĐL-W02: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Eakar, M'Drắk tỉnh Đăk Lăk.

Đấu thấu rộng rãi trong nước

12/03/2019 01/04/2019
Xem tất cả

Văn bản pháp quy về đấu thầu

Tiêu đề văn bản Số văn bản Ngày
Chỉ thị về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

494/CT-TTg

20/04/2010
Xem tất cả