Thông tin đấu thầu mới nhất

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

Gói thầu CPC-KFW3.1-IaGrai-W02: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây 110kV PleiKu- Ia Grai - Đức Cơ

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

Gói thầu CPC-KFW3.1-IaGrai-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Ia Grai và đường dây trung thế đấu nối sau trạm

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

Gói thầu CPC-KFW3.1-HB2-W01: Thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp 110kV Hòa Bình 2 và ngăn đấu nối mở rộng TBA 110kV Hòa Thuận, hệ thống PCCC

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

Gói thầu CPC-KFW3.1-Đ.Đa-W02: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây 110kV Quy Nhơn 220kV-Đống Đa

Đấu thầu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
27/11/2018 Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

gói thầu CPC-KWF3.1-BoTrach-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Bố Trạch và đấu nối

Đấu thấu rộng rãi trong nước

30/11/2018 04/01/2019
Xem tất cả

Văn bản pháp quy về đấu thầu

Tiêu đề văn bản Số văn bản Ngày
Chỉ thị về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

494/CT-TTg

20/04/2010
Xem tất cả