Thông tin đấu thầu mới nhất

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
24/04/2018 Central Power Solar Plant Project.

Package No. 01/EPC-SolarCPC: Design, Supply, Construction, Installation, Testing, Commissioning, Insurance, Technology transfer and Training for preparation of production - Central Power Solar Plant Project.

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

27/04/2018 07/06/2018
17/04/2018 Trạm biến áp 110kV Trung tâm Nha Trang và đấu nối

Gói thầu CPC-TTNTrang-G01: Cung cấp máy biến áp

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

23/04/2018 15/05/2018
11/04/2018 Bổ sung tính năng hệ thống HNTH EVNCPC

Gói thầu 18CNTT-G09: Cung cấp và lắp đặt thiết bị quản lý truy cập từ mạng ngoài vào hội nghị trực tuyến

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

11/04/2018 23/04/2018
23/03/2018 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐNPC/HV-CL-VTTB/02: Cung cấp dây dẫn trung, hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/03/2018 24/04/2018
23/03/2018 Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

CPC-JICA-ĐNPC/HV-CL-VTTB/01: Cung cấp cáp ngầm trung, hạ áp các loại

Đấu thầu rộng rãi trong nước

23/03/2018 24/04/2018
Xem tất cả

Văn bản pháp quy về đấu thầu

Tiêu đề văn bản Số văn bản Ngày
Chỉ thị về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

494/CT-TTg

20/04/2010
Xem tất cả