Thông tin đấu thầu mới nhất

Ngày gửi Dự án Nội dung gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
01/10/2019 Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch SCL, ĐTXD lưới điện 110kV năm 2019

Gói thầu 19KHAC-G30: Cung cấp dây dẫn, cáp ngầm, cách điện và phụ kiện

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

01/10/2019 11/10/2019
26/08/2019 Dự án: Nâng cao hạ tầng CNTT để vận hành các phần mềm dùng chung EVNCPC

Gói thầu số 19CNTT-G47: Cung cấp và lắp đặt máy chủ các loại, thiết bị cân bằng tải, bản quyền phần mềm ảo hoá và giải pháp sao lưu dữ liệu trực tuyến

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

26/08/2019 16/09/2019
26/08/2019 Dự án: Triển khai điện toán đám mây dùng riêng cho EVNCPC

Gói thầu số 19CNTT-G17: Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chủ và phần mềm quản lý hệ thống đám mây dùng riêng

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

26/08/2019 16/09/2019
26/08/2019 Dự án: Tối ưu hệ thống mạng WAN các đơn vị hậu cần thuộc EVNCPC

Gói thầu số 19CNTT-G49: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị tường lửa, truyền dẫn và Switch

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

26/08/2019 09/09/2019
06/08/2019 Dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối.

Gói thầu CPC-SBCR-PC01: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình đường dây 110kV đi ngầm của dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối.

Đấu thầu rộng rãi

12/08/2019 10/09/2019
Xem tất cả

Văn bản pháp quy về đấu thầu

Tiêu đề văn bản Số văn bản Ngày
Chỉ thị về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

494/CT-TTg

20/04/2010
Xem tất cả