VIDEO TỰ THỰC HIỆN

PC Gia Lai: Nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và an toàn điện 15:17

PC Gia Lai: Nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và an toàn điện

Thời gian qua, PC Gia Lai không ngừng nâng cao nghiệp vụ cũng như kỹ năng trong xử lý các tình huống và sự cố liên quan đến điện cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên; việc huấn luyện, sát hạch về an toàn vệ sinh lao động và an toàn điện là một trong...

08:56 - 23/05/2018  |  19 lượt xem

  ĐIỂM TIN TRUYỀN HÌNH

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng trên lộ trình phát triển lưới điện thông minh 15:17

Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng trên lộ trình phát triển lưới điện thông minh

Phát triển lưới điện thông minh hiện đang là xu thế tất yếu và mối quan tâm hàng đầu của ngành điện Việt Nam cũng như thế giới nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ khách hàng. Điện lực Đà Nẵng là một trong những đơn vị đã...

16:29 - 16/05/2018  |  68 lượt xem