ĐIỂM TIN TRUYỀN HÌNH

 • Phóng sự TH: Người thuê trọ sẽ được trả tiền điện theo giá Nhà nước

  Phóng sự TH: Người thuê trọ sẽ được trả tiền điện theo giá Nhà nước

  16:32 - 03/12/2018  |  61 lượt xem

 • Nhiều chủ nhà trọ đã điều chỉnh giá điện bán lẻ đúng quy định

  Nhiều chủ nhà trọ đã điều chỉnh giá điện bán lẻ đúng quy định

  08:44 - 03/12/2018  |  60 lượt xem

 • Số 4 - Chuyên mục truyền hình "Điện và đời sống" phát sóng QRT ngày 11-11-2018

  Số 4 - Chuyên mục truyền hình "Điện và đời sống" phát sóng QRT ngày 11-11-2018

  09:34 - 14/11/2018  |  130 lượt xem

 • Chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện tại Thừa Thiên Huế

  Chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện tại Thừa Thiên Huế

  13:33 - 24/10/2018  |  34 lượt xem

 • Bất cập Quản lý điện nông thôn

  Bất cập Quản lý điện nông thôn

  13:32 - 24/10/2018  |  35 lượt xem

 • Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” - PC Quảng Nam - số 03/2018

  Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” - PC Quảng Nam - số 03/2018

  08:11 - 23/10/2018  |  149 lượt xem

 • Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” - PC Quảng Nam - số 02/2018

  Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” - PC Quảng Nam - số 02/2018

  10:37 - 14/09/2018  |  266 lượt xem

 • PC Gia Lai đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa

  PC Gia Lai đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa

  10:54 - 20/08/2018  |  1217 lượt xem

 • Phóng sự truyền hình: PC Thừa Thiên Huế chấn chỉnh vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp

  Phóng sự truyền hình: PC Thừa Thiên Huế chấn chỉnh vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp

  09:52 - 16/08/2018  |  1150 lượt xem

 • Phóng sự TH: Trung tâm điều khiển TBA 110kV không người trực đầu tiên của Đà Nẵng

  Phóng sự TH: Trung tâm điều khiển TBA 110kV không người trực đầu tiên của Đà Nẵng

  15:54 - 15/08/2018  |  1508 lượt xem

 • Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” - PC Quảng Nam - số 01/2018

  Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” - PC Quảng Nam - số 01/2018

  13:52 - 15/08/2018  |  1260 lượt xem

 • Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

  Phóng sự truyền hình: Điện lực Đà Nẵng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

  07:49 - 19/07/2018  |  1168 lượt xem