ĐIỂM TIN TRUYỀN HÌNH

 • Số 7 - Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát QRT ngày 10-2-2019

  Số 7 - Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát QRT ngày 10-2-2019

  16:57 - 18/02/2019  |  52 lượt xem

 • Phóng sự truyền hình: Đà Nẵng bố trí lại việc làm cho quân nhân xuất ngũ

  Phóng sự truyền hình: Đà Nẵng bố trí lại việc làm cho quân nhân xuất ngũ

  13:56 - 24/01/2019  |  95 lượt xem

 • Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị thực hiện Năm Doanh nghiệp gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị thực hiện Năm Doanh nghiệp gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  09:19 - 18/01/2019  |  201 lượt xem

 • Số 6 - Chuyên mục "Điện và đời sống" phát QRT ngày 13-01-2019

  Số 6 - Chuyên mục "Điện và đời sống" phát QRT ngày 13-01-2019

  08:35 - 17/01/2019  |  275 lượt xem

 • PC Gia Lai: Nâng cao chất lượng và độ tin cậy trong cấp điện

  PC Gia Lai: Nâng cao chất lượng và độ tin cậy trong cấp điện

  11:56 - 30/12/2018  |  131 lượt xem

 • PC Thừa Thiên Huế: Giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh năm 2018

  PC Thừa Thiên Huế: Giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh năm 2018

  08:25 - 21/12/2018  |  241 lượt xem

 • PC Quảng Trị triển khai hoạt động Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị

  PC Quảng Trị triển khai hoạt động Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị

  17:54 - 16/12/2018  |  462 lượt xem

 • Số 5 - Chuyên mục "Điện và đời sống" phát QRT ngày 9/12/2018

  Số 5 - Chuyên mục "Điện và đời sống" phát QRT ngày 9/12/2018

  16:54 - 13/12/2018  |  204 lượt xem

 • Phóng sự TH: Người thuê trọ sẽ được trả tiền điện theo giá Nhà nước

  Phóng sự TH: Người thuê trọ sẽ được trả tiền điện theo giá Nhà nước

  16:32 - 03/12/2018  |  240 lượt xem

 • Nhiều chủ nhà trọ đã điều chỉnh giá điện bán lẻ đúng quy định

  Nhiều chủ nhà trọ đã điều chỉnh giá điện bán lẻ đúng quy định

  08:44 - 03/12/2018  |  211 lượt xem

 • Số 4 - Chuyên mục truyền hình "Điện và đời sống" phát sóng QRT ngày 11-11-2018

  Số 4 - Chuyên mục truyền hình "Điện và đời sống" phát sóng QRT ngày 11-11-2018

  09:34 - 14/11/2018  |  296 lượt xem

 • Chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện tại Thừa Thiên Huế

  Chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện tại Thừa Thiên Huế

  13:33 - 24/10/2018  |  159 lượt xem