ĐIỂM TIN TRUYỀN HÌNH

 • Số 9 - Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát QRT ngày 14-4-2019

  Số 9 - Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát QRT ngày 14-4-2019

  09:32 - 19/04/2019  |  53 lượt xem

 • Phóng sự truyền hình: Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng

  Phóng sự truyền hình: Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng

  14:11 - 11/04/2019  |  150 lượt xem

 • Số 8 - Chuyên mục truyền hình "Điện và đời sống" phát QRT ngày 10-3-2019

  Số 8 - Chuyên mục truyền hình "Điện và đời sống" phát QRT ngày 10-3-2019

  10:55 - 18/03/2019  |  202 lượt xem

 • Cho đi là còn mãi

  Cho đi là còn mãi

  08:59 - 14/03/2019  |  856 lượt xem

 • Số 7 - Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát QRT ngày 10-2-2019

  Số 7 - Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát QRT ngày 10-2-2019

  16:57 - 18/02/2019  |  326 lượt xem

 • Phóng sự truyền hình: Đà Nẵng bố trí lại việc làm cho quân nhân xuất ngũ

  Phóng sự truyền hình: Đà Nẵng bố trí lại việc làm cho quân nhân xuất ngũ

  13:56 - 24/01/2019  |  191 lượt xem

 • Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị thực hiện Năm Doanh nghiệp gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị thực hiện Năm Doanh nghiệp gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  09:19 - 18/01/2019  |  298 lượt xem

 • Số 6 - Chuyên mục "Điện và đời sống" phát QRT ngày 13-01-2019

  Số 6 - Chuyên mục "Điện và đời sống" phát QRT ngày 13-01-2019

  08:35 - 17/01/2019  |  356 lượt xem

 • PC Gia Lai: Nâng cao chất lượng và độ tin cậy trong cấp điện

  PC Gia Lai: Nâng cao chất lượng và độ tin cậy trong cấp điện

  11:56 - 30/12/2018  |  225 lượt xem

 • PC Thừa Thiên Huế: Giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh năm 2018

  PC Thừa Thiên Huế: Giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh năm 2018

  08:25 - 21/12/2018  |  332 lượt xem

 • PC Quảng Trị triển khai hoạt động Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị

  PC Quảng Trị triển khai hoạt động Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị

  17:54 - 16/12/2018  |  631 lượt xem

 • Số 5 - Chuyên mục "Điện và đời sống" phát QRT ngày 9/12/2018

  Số 5 - Chuyên mục "Điện và đời sống" phát QRT ngày 9/12/2018

  16:54 - 13/12/2018  |  289 lượt xem